หลักสูตรอเมริกันศึกษา ในแคนาดา

หลักสูตร American Studies ในแคนาดา

เรียนต่อหลักสูตรอเมริกันศึกษา ที่ประเทศแคนาดา

American Studies เป็นหลักสูตรที่เน้นเจาะลึกด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนา และความหลากหลายของอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยจะครอบคลุมไปถึงหลากหลายวิชา เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ โดยจะได้เรียนรู้ถึงการเติบโตของประเทศมหาอำนาจ

โดยปีแรกของการศึกษานักเรียนจะได้รู้จักกับวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกา ส่วนในปีที่สองนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่นักเรียนสนใจได้อย่างหลากหลาย และในปีที่สาม มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะเสนอโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาหนึ่งปีในประเทศแคนาดา หรืออเมริกาก่อนที่นักเรียนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์

ติดต่อ SI-Canada เพื่อรับคำปรึกษาเรียนต่อ

ประเภทของ หลักสูตรอเมริกันศึกษา

ปริญญาตรี

สำหรับประเทศแคนาดา หลักสูตรปริญญาตรีสาขา American Studies จะช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วรรณกรรม และอื่น ๆ ของอเมริกัน โดยทั่วไปหลักสูตรหลัก ๆ ที่ศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และวิธีการ เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ของตนเองได้

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท จะเป็นการเรียนที่เจาะลึกในด้านวัฒนธรรมอเมริกัน ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง วรรณกรรม และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะได้ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะของ American Studies ตามความสนใจ โดยจะมุ่งเน้นการวิจัย รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่น การศึกษาของชาวแอฟริกัน อเมริกัน เรื่องเพศศึกษา การศึกษาของชนพื้นเมืองอเมริกัน วัฒนธรรมสมัยนิยม มุมมองข้ามชาติ การศึกษาในอเมริกัน หรือการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

PhD หรือปริญญาเอก

โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาเอก สาขาอเมริกันศึกษาจะครอบคลุมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานที่กว้างขวางในเรื่องอเมริกันศึกษา นักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรจะเจาะลึกทฤษฎีขั้นสูง วิธีการวิจัย และการอภิปรายเชิงวิพากษ์ในสาขานั้น ๆ
โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตรปริญญาเอกคือ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มีความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา American Studies นั่นเอง

ทุนการศึกษา

แม้ว่า American Studies เป็นสาขาวิชากว้าง ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดี การเมือง และอื่น ๆ ของอเมริกา แต่ก็อาจไม่มีทุนการศึกษแบบเฉพาะเจาะจงในแคนาดาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามก็จะมีทุนการศึกษาหลายทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาชีพหลังจากเรียนจบ หลักสูตรอเมริกันศึกษา

หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร American Studies แล้วก็สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยอาศัยความรู้แบบสหวิทยาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมและการเมืองของอเมริกา เป็นต้น

ค่าตอบแทน

หลักสูตร American Studies เป็นสาขาที่มีความหลากหลายด้านวิชาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถดูตัวอย่างช่วงเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร American Studies ในแคนาดา ได้ที่นี่

FAQ คำถามที่พบบ่อย เรื่องการเรียนต่อคอร์สอเมริกันศึกษา ในแคนาดา

หากสนใจไปเรียนต่อคอร์ส American Studies ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถรับคำปรึกษาฟรี จาก SI-Canada ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้

ติดต่อรับคำปรึกษาเรียนต่อที่แคนาดากับ SI-Canada

หลักสูตรอเมริกันศึกษาใช้ได้ในแคนาดา หรือไม่?

โดยทั่วไปปริญญาสาขาอเมริกันศึกษา จะได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตามการได้รับปริญญาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สาขาวิชา และข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือนายจ้างในแคนาดา

ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาของอเมริกา มีอะไรบ้าง?

American Studies เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นสำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง และวรรณกรรมอเมริกัน โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาจากหลากหลายมุมมอง รวมถึงประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะ การเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม และวัฒนธรรมสมัยนิยม เป็นต้น

หลักสูตรใดที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ในแคนาดา?

ความต้องการหลักสูตรเฉพาะในแคนาดา อาจแตกต่างกันไปตามเวลาเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามสาขาเฉพาะทางก็ยังมีความต้องการสูงในสังคมปัจจุบัน เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และการพยาบาล เป็นต้น

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา