การสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแคนาดา

การสมัครเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยในแคนาดา

การสมัครเข้าเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา

SI-Canada เราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยและต่างชาติ ในการสมัครเรียนต่อในแคนาดา ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่มีมากกว่าร้อยแห่ง สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Canada ฟรี!

*สำหรับการสมัครเรียนต่อที่ Designated Learning Institute ในแคนาดา นักเรียนจะต้องสมัครกับทางมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยโดยตรง 

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่แคนาดา

1. เลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัย

ลำดับแรกจะเป็นการเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่มีมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงสาขาวิชายอดนิยม เช่น การบริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประเทศแคนาดามีทั้งหมด 10 เมือง ซึ่งทั้งหมดมีเกณฑ์การสมัครและเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่แตกต่างกันสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ในหลายมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ เพียงแต่จะมีหลักเกณฑ์ในบางสถาบันที่อนุญาตให้สมัครได้สูงสุดที่ 3 หลักสูตร

ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร แบบไม่สามารถขอคืนได้ ดังนั้นนักเรียนอาจต้องเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

2. การเตรียมเอกสารสมัครเรียนต่อ

ขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยแคนาดากำหนดโดยทั่วไป ได้แก่ จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การสมัครเรียน (statement of purpose), จดหมายแนะนำตัว และใบรับรองหรือหลักฐานสำเร็จการศึกษา หรือ transcript อย่างเป็นทางการ

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักเรียนจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท จะต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ บางหลักสูตรจำเป็นต้องมีคะแนน GRE/GMAT หรือ Portfolio เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนด้วย

3. การส่งใบสมัครเรียน

หลังจากผ่านสองขั้นตอนสำคัญข้างต้น ก็ถึงขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องทำการส่งใบสมัคร รวมทั้งเอกสารเพื่อเรียนต่อในแคนาดากับทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ โดยตรง ดังนั้น ก่อนส่งใบสมัครโปรดตรวจสอบข้อมูล และเอกสารค่าธรรมเนียมการสมัครให้ครบถ้วน

4. หากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ให้เตรียมขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

ภายหลังการสมัครเรียน หากนักเรียนได้รับจดหมายยืนยันจากมหาวิทยาลัยแล้ว (letter of confirmation) ให้เตรียมขอวีซ่านักเรียนแคนาดา เพื่อที่จะได้ไปเรียนต่ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย (วีซ่านักเรียน) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สมัครกับสถาบันที่อยู่ในรายชื่อ DLI เพื่อการขอวีซ่านักเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 60 วัน

5. เตรียมตัวออกเดินทางไปประเทศแคนาดา

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางไปยังแคนาดาเพื่อเรียนต่อ และรับประสบการณ์ดี ๆ ในต่างแดนได้เลย

ไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

สำหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องการเรียนต่อที่แคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Canada ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา