เรียนจบแคนาดาช่วยในเรื่องการทำงานอย่างไรได้บ้าง?

Last updated: 11 January 2023 Canadian Course Guide Working as a Student

เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับประชากรสูงอายุและมีตำแหน่งงานว่างมากกว่าล้านตำแหน่งที่รอการเติมเต็ม โอกาสการจ้างงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติในแคนาดาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ก่อนที่จะไปเรียนที่แคนาดา หนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาต้องพิจารณาคือเรียนจบแคนาดาช่วยในเรื่องการทำงานอย่างไรได้บ้าง การที่นักเรียนจบหลักสูตรปริญญาที่มีการจ้างงานมากที่สุดในแคนาดาจะช่วยให้นักศึกษาเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานในอนาคต

แคนาดามีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมในหมู่นักศึกษาที่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในแคนาดายังทำให้แคนาดาเป็นที่สนใจสำหรับผู้สนใจศึกษา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่ากับในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย นอกจากนี้ ประโยชน์ของโปรแกรมสหกิจศึกษาที่อนุญาตให้นักศึกษาทำงานไปพร้อมกับการเรียนรู้และใบอนุญาตทำงานหลังเรียนที่ยืดหยุ่น ทำให้นักศึกษาสามารถอยู่ในประเทศได้นานขึ้นและยังสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้อีกด้วย

แม้ว่าประเทศนี้จะดึงดูดนักศึกษาจากทุกสาขาอาชีพ แต่บางปริญญาก็เป็นที่ต้องการมากกว่าปริญญาอื่น ๆ เนื่องจากมีลักษณะการจ้างงานที่สูง เราเลยคัดท็อป 5 สาขาวิชาในแคนาดาที่น้อง ๆ เลือกไปเรียนต่อ หากน้อง ๆ สนใจสมัครเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดานักเรียนสามารถลงทะเบียนขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้แล้ววันนี้

canada degrees best job prospects

หลักสูตรที่มีการจ้างงานสูงในแคนาดา

ยาและการดูแลสุขภาพ

ยาและการดูแลสุขภาพในเกือบทุกประเทศ ปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในสาขาการแพทย์ เภสัชกรรม และทันตกรรมเป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือที่สุดในการหางานหลังเรียนจบ

เนื่องจากความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง การศึกษาด้านการแพทย์ในแคนาดาจึงเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับนักศึกษา แม้ว่าเกณฑ์การรับสมัครจะสูงและมีการแข่งขันที่สูงตามเช่นกัน แต่ก็คุ้มค่ามากเช่นกันหากเรียนจบการดูแลสุขภาพในแคนาดา เนื่องจากมีโอกาสได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงมาก

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาวิชาการศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างงานที่มีรายได้สูงและมีความพึงพอใจ ความสำเร็จของบริษัทไอทีในทศวรรษที่ผ่านมาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ภาคส่วนนี้เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยในแคนาดาจะช่วยสร้างทักษะทางเทคนิคหลักและขยายความรู้ในด้านการพัฒนาเกม ไอที วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยของข้อมูล และการประมวลผลแบบคลาวด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โรงเรียนอันดับต้น ๆ ในประเทศมีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำผ่านแผนกการวิจัยและพัฒนา ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิศวกรรม

การเลือกด้านอาชีพ นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ธรณีวิทยา และอุตสาหกรรม

ด้วยกิจกรรมที่ท้าทายมากมายในการวิจัย, การออกแบบ, การผลิต, การพัฒนาและการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์และบริการ นักศึกษาสามารถเลือกสาขาใดก็ได้ที่ทำให้พวกเขากระตือรือร้นและก้าวไปข้างหน้าเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยงานที่มีรายได้สูง

กฎหมาย

ปริญญากฎหมายของแคนาดาได้รับการยอมรับทั่วโลก ทำให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชานี้ค่อนข้างเยอะ เพราะโปรแกรมกฎหมายส่วนใหญ่ให้ความเข้าใจที่สำคัญและครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่สำคัญและทักษะการปฏิบัติที่นักกฎหมายจำเป็นต้องมีในการวิเคราะห์ทางกฎหมาย ห้องพิจารณาคดีจำลองในมหาวิทยาลัยยังช่วยยกระดับการเรียนรู้ในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์จริงให้กับผู้สนใจเป็นทนายความด้วย นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตรกฎหมายปกครอง การฟ้องร้องคดีแพ่ง กฎหมายครอบครัว ภาษีอากร กฎหมายการค้า และความรับผิดชอบทางวิชาชีพ

ปริญญาด้านกฎหมายส่วนใหญ่ในแคนาดายังอนุญาตให้นักศึกษาได้ฝึกงานในบริษัทเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย นักเรียนที่สนใจสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ สมาคมกฎหมายแห่งแคนาดาให้การรับรองหลักสูตร LLB ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในแคนาดาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

จิตวิทยา

วิชาจิตวิทยายังคงเป็นหนึ่งในวิชาที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนเนื่องจากพยายามทำความเข้าใจจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ การไขความลึกลับของจิตใจ ความคิด และอารมณ์ของมนุษย์เป็นที่สนใจของผู้คนทุกระดับ และปริญญาจิตวิทยาก็เปิดทางเลือกทางอาชีพมากมาย

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานี้มีสองประเภท; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรที่เน้นศิลปศาสตร์และการศึกษา และวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โมดูลในโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยการวิจัย พฤติกรรมสมอง วิธีการทางสถิติ และการเรียนรู้ด้านสังคม บุคลิกภาพ ความผิดปกติ จิตวิทยาพัฒนาการและความรู้ความเข้าใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจไปเรียนต่อที่แคนาดา

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ 

Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา