ประกาศความเป็นส่วนตัว

1. การแนะนำ

SI-Canada ให้คำแนะนำ และบริการการสมัครมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนประจำที่ประเทศแคนาดา ที่ SI-Canada เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของพันธมิตร ลูกค้า และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่คุณเผยแพร่ให้กับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ SI-Canada ประมวลผลข้อมูล ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลทางตรง หรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่รวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์ของเรา

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ SI-Canada ให้คำจำกัดความคำว่า "ผู้ใช้" ว่าเป็นหน่วยงานที่ SI-Canada มีความสัมพันธ์ที่เป็นที่ยอมรับ และคำว่า "ผู้เยี่ยมชม" เป็นบุคคลที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนหน้าของเรา (เช่น www. studyin-canada.com)

ข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ SI-Canada จะถือว่าเป็นความลับ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น SI-Canada ดำเนินการและรักษามาตรการทางเทคนิค ความปลอดภัย และองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผล และการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย ความเสียหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ

2. การรวบรวม และการใช้

2.1 ทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้จะครอบคลุมข้อมูลเฉพาะของแต่ละกลุ่ม จากสามกลุ่มที่มีการรวบรวมข้อมูล: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ใช้

2.2 ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ SI-Canada หรือไม่ก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคุณ

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ คุณมีสิทธิ์ที่ไม่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้ หรือที่คุณสมัครใจ โปรดทราบว่าความยินยอมใด ๆ จะเป็นไปโดยสมัครใจทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ความยินยอมตามที่ร้องขอในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้เว็บไซต์นี้อาจเป็นไปไม่ได้

SI-Canada อาจรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณ และการใช้คุกกี้ ซึ่ง SI-Canada อาจเพิ่มข้อมูลที่รวบรวมโดยกิจกรรมการดูหน้าเว็บ นอกจากนี้ SI-Canada อาจรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณสมัครใจให้เราในรูปแบบเว็บไซต์ของเรา เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และรับจดหมายข่าว หากคุณได้ให้รายละเอียดโซเชียลมีเดียของคุณกับ SI-Canada ทาง SI-Canada อาจมีการดึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคุณจากโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจประกอบด้วยที่อยู่ IP ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลสำหรับเครือข่ายสังคม สิ่งที่คุณสนใจ ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ SI-Canada และข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่าง SI-Canada และตัวคุณเอง

SI-Canada รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนผู้เข้าชมและการเข้าชม ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลาที่ใช้บนไซต์ หน้าที่คลิก หรือแหล่งที่มาของผู้เข้าชม

2.2.1 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

SI-Canada ใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชม เพื่อปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้เยี่ยมชม เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น ๆ แก่ผู้เยี่ยมชม และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ โดยการวิเคราะห์วิธีที่ผู้เยี่ยมชมสำรวจเว็บไซต์ของตน

2.2.2 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

SI-Canada อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ขายบริการหรือผู้รับเหมา เพื่อให้บริการหรือธุรกรรมที่ร้องขอ หรือเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์

2.2.3 คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลเล็ก ๆ ที่เว็บไซต์ส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ของผู้เยี่ยมชม ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อรันโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การเข้าชมเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับการวางคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่พึงพอใจอย่างที่ควรจะเป็น เรายังอาจนำคุกกี้จัดวางให้บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน และการตลาด การใช้คุกกี้จะแพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.2.4 ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

โปรดทราบว่าในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้เยี่ยมชมสามารถติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเรา โดย SI-Canada จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้

2.3 การสอบถามข้อมูล และผู้ใช้

2.3.1 ทั่วไป

เพื่อให้คำแนะนำ และบริการการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแคนาดาแก่ผู้ใช้ SI-Canada จึงรวบรวมข้อมูลบางประเภทจากผู้ใช้ ส่วนนี้จะอธิบายว่า SI-Canada จะรวบรวม และใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

2.3.2 การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

ในระหว่างการลงทะเบียนของผู้ใช้ ซึ่งจะให้ข้อมูลเช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ถูกใช้โดย SI-Canada เพื่อระบุตัวผู้ใช้และให้บริการเกี่ยวกับการสนับสนุน และคำแนะนำในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา SI-Canada จะไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้นานเกินความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกรวบรวม หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

3. การเก็บรักษา และการลบ

SI-Canada จะไม่เก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกรวบรวม หรือตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

4. การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

เราถือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และผู้ใช้บริการ SI-Canada ทุกคนได้อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียด และยอมรับเนื้อหาในเอกสาร หากมีใครไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ และบริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามการใช้เว็บไซต์และบริการของ SI-Canada อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่ายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้ว ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานของเรา

5. ภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ล่วงหน้า ก็เฉพาะเมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต่อการยืนยันตัวตน เพื่อติดต่อ หรือเพื่อเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลหรือบุคคลที่ต้องสงสัย ในการละเมิดสิทธิ์หรือทรัพย์สินที่เป็นของ SI-Canada หรือของผู้อื่นที่อาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมของผู้ใช้ หรือของบุคคลที่สามารถ (โดยจงใจหรือไม่) ละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินเหล่านี้

6. เจ้าหน้าที่ดูแล และคุ้มครองข้อมูลของ SI-Canada

SI-Canada มี “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ตามที่อยู่ ต่อไปนี้

SI-Canada
Attn: Data Protection Officer
Suite 300
150 King Street West
Toronto M5H 1J9
Ontario, Canada
dataprotectionofficer@studyin-canada.com

7. ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล data ที่ SI-Canada รวบรวม หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: privacy@studyin-canada.com หรือเขียนส่งมาที่อยู่ ดังต่อไปนี้

Suite 300
150 King Street West
Toronto M5H 1J9
Ontario, Canada

ประกาศความเป็นส่วนตัว แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2561

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา