IELTS เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา

ข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS

IELTS คืออะไร?

IELTS หรือ the International English Language Testing System คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกด้านการศึกษาในต่างประเทศ

โดยจะมีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และต้องการเรียน หรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งการฝึกอบรม IELTS ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

ในปี ค.ศ 1989 การสอบ IELTS ถือว่าได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการประเมินภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือที่สุด และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ บริษัท และองค์กรตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า 8,000 แห่งทั่วโลก โดยวิธีการทดสอบ IELTS จะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

ประเภทการสอบ IELTS

การสอบ IELTS จะมีทั้งหมด 2 ประเภท และเมื่อนักเรียนได้คะแนน IELTS แล้ว คะแนนจะมีอายุการใช้งาน 2 ปีเท่านั้น

ระดับคะแนน IELTS สำหรับมหาวิทยาลัยแคนาดา

นักเรียนที่ทดสอบจะได้รับคะแนนระดับ Band 1-9 ในแต่ละส่วนของการทดสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจะเป็นคะแนน IELTS โดยรวม ซึ่งนักเรียนสามารถได้คะแนนเต็ม หรือครึ่งคะแนนได้

Score Skill Skill Overview
Band 9 Expert user สามารถใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ เหมาะสม ถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ
Band 8 Very good user มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ โดยมีการใช้ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเป็นครั้งคราวเท่านั้น มีความเข้าใจผิดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แต่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้ดี
Band 7 Good user มีความสามารถในการใช้ภาษาที่มีความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นบางครั้งบางคราว โดยทั่วไปสามารถจัดการกับภาษาที่ซับซ้อนได้ดี
Band 6 Competent user มีความสามารถในการใช้ภาษาโดยทั่วไป เข้าใจสถานการณ์ แม้ว่าจะมีความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างก็ตาม และสามารถใช้และเข้าใจภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 5 Modest user มีความสามารถใช้ภาษาได้บางส่วน ส่วนใหญ่จะรับมือกับความหมายโดยรวมได้ อาจจะมีแนวโน้มที่จะสื่อสารผิดพลาดบ้าง และสามารถจัดการการสื่อสารขั้นพื้นฐานของตนเองได้
Band 4 Limited user มีความสามารถขั้นพื้นฐาน จำกัดอยู่ที่สถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจและการแสดงออกบ่อยครั้ง ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
Band 3 Extremely limited user สามารถถ่ายทอด และเข้าใจความหมายทั่วไปในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีการสื่อสารผิดพลาดบ่อยครั้ง
Band 2 Intermittent user สามารถใช้ภาษาได้อย่างจำกัด ยกเว้นการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานที่สุดในสถานการณ์ที่คุ้นเคย แต่ยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจ การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
Band 1 Non-user โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และสื่อสารไม่ได้
Band 0 Did not attempt the test ไม่มีข้อมูลที่ประเมินได้ ไม่ได้รับการทดสอบ IELTS

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS และการสอบ IELTS

IELTS ย่อมาจาก “International English Language Testing System” และเป็นข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาระดับสูง และหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา มีสำนักงานมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก รวมถึง IELTS ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัทหรือนายจ้าง รัฐบาล หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรวิชาชีพ อีกด้วย

การทดสอบมีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยจะใช้ทั้งหมดเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งการทดสอบการฟัง จะเริ่มทดสอบก่อน และใช้เวลา 40 นาที ต่อด้วยทดสอบการอ่าน และเขียน (พาร์ทละ 1 ชั่วโมง) และสุดท้ายทดสอบการพูด สูงสุด 15 นาที

IELTS จะมีสอบ 2 ประเภท ได้แก่ General และ Academic หากต้องการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย จะต้องทดสอบแบบ Academic
แต่หากทำเพื่อยื่นขอสัญชาติ หรือเพื่อศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา ให้เลือกสอบแบบ General

อย่างไรก็ตาม IELTS Academic จะครอบคลุมทั้งความต้องการด้านการศึกษา และการย้ายถิ่นฐาน รูปแบบของการสอบทั้งสองแบบจะเหมือนกัน แต่ IELTS General จะมีองค์ประกอบการอ่าน และการเขียนที่ค่อนข้างง่ายกว่า

สำหรับระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 คะแนน ในขณะที่ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีคะแนนขั้นตำ 6.5 และสำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ นักเรียนจะต้องมีคะแนน 7.0 

นักเรียนควรเข้าสอบเมื่อใด และต้องเตรียมตัวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในปัจจุบันของนักเรียน อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้เริ่มเตรียมความพร้อม 2 เดือนก่อนวันสอบ

นักเรียนจะได้รับผลสอบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทำการสอบ

คะแนน IELTS จะมีอายุ 2 ปีหลังจากทำการทดสอบ

แม้ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ในระดับสูง แต่ยังคงต้องใช้คะแนนเพื่อยื่นทำการเรียนต่อ ซึ่งสามารถทำได้โดยการสอบ IELTS เท่านั้น เพราะในส่วนของการสอบข้อเขียน จะมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติตาม และมีการเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคเฉพาะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาเราได้ตั้งแต่วันนี้

หากนักเรียนสนใจเรื่องการเตรียมสอบ IELTS สามารถติดต่อ SI-Canada เพื่อรับคำแนะนำได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา