คอร์ส Foundation ที่แคนาดา

หลักสูตร Foundation ในแคนาดา

หลักสูตรปูพื้นฐาน Foundation คืออะไร?

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติ ในการเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น business, economics และ psychology ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา หรือเสริมความมั่นใจในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

ในช่วงระหว่างเรียนหลักสูตร Foundation นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ และทีมงานที่มีความชำนาญ รวมถึงติวเตอร์ส่วนตัวที่จะมาให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะผ่านหลักสูตรนี้ และได้ไปเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ

หลักสูตร Foundation จะรับประกันได้ว่าเมื่อนักเรียนสำเร็จหลักสูตรปรับพื้นฐานนี้แล้ว จะได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้

สถาบัน Foundation ต่าง ๆ จะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสามารถรับประกันทักษะของนักเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หากนักเรียนมีผลการเรียนในระดับที่เพียงพอ ส่วนมากนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร Foundation ตามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์ และกีฬาต่าง ๆ

จำเป็นต้องเรียนหลักสูตร Foundation หรือไม่?

หากเราเป็นนักเรียนต่างชาติ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำเร็จการศึกษารวมแล้วไม่ถึง 13 ปี รวมถึงอยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่แรก นักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตร Foundation โดยหลักสูตรนี้จะช่วยปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมกับนักเรียนต่างชาติในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแคนาดา

เกณฑ์สมัครเรียนหลักสูตร Foundation ในแคนาดา

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเรียนหลักสูตร Foundation จะต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ซึ่งคะแนนรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 และในแต่ละทักษะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.5 ซึ่งนักเรียนอาจจำเป็นต้องไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Foundation และในส่วนของเอกสารที่จำเป็น ประกอบไปด้วย

สนใจเรียนหลักสูตร Foundation ที่ประเทศแคนาดา

หากนักเรียนสนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Foundation ที่ประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำได้ ฟรีทุกขั้นตอน

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา