รวมหลักสูตรเรียนต่อ Master's degree สาย Engineering แคนาดา Part 2

Last updated: 22 March 2024 Canadian University Guide Engineering

อย่างที่ทราบในบทความก่อนหน้านี้ ว่าการเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงาน การเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลกในสาขาวิชา STEM นี้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการวิจัย รวมถึงการได้รับคำปรึกษาจากเหล่าคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาดูกันว่าหลักสูตร Master's Degree สายวิศวกรรมที่เหลือ มีอะไรบ้าง

อ่าน รวมหลักสูตรเรียนต่อ Master's degree สาย Engineering แคนาดา Part 1 ได้ที่นี่

 

Electrical Engineering - Fairleigh Dickinson University

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson University นั้นมอบความรู้และทักษะที่ครอบคลุมในการนำไปใช้ทำงาน ในส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาช่วยเตรียมตัวให้นักศึกษา ให้ได้มีศาสตร์ความรู้ในวงกว้าง ความถนัดในเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการทำงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

 

Electrical Engineering - Lakehead University

การศึกษาในหลักสูตร Master of Science in Engineering (MSc Eng) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ Lakehead University ถือเป็นเส้นทางที่ดีเยี่ยมสู่อนาคตที่ดี โปรแกรมของที่นี่เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความรู้เฉพาะทางในสาขานี้ผ่านการผสมผสานระหว่างหลักสูตรและการวิจัย นักศึกษาในหลักสูตร MSc Eng มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับนักวิจัยและสถาบันระดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และทั้งหมดนี้ภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของวิทยาลัย ชั้นเรียนขนาดเล็กและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกที่ส่งเสริมความสำเร็จของผู้เรียน หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีสามทางเลือก ดังนี้:

 

Electrical Engineering - University of Windsor

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Windsor สามารถได้รับ Degree นี้ได้ด้วยการ ศึกษาทั้งหมด 8 คอร์สเรียน โดยที่หลักสูตรนี้ไม่มีองค์ประกอบการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา:

 

Environmental Engineering - Lakehead University

การศึกษาในหลักสูตร Master of Science in Engineering (MSc Eng)  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ Lakehead University จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาสหวิทยาการที่น่าตื่นเต้นด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร MSc Eng ของที่นี่มีหลักสูตรแบบไดนามิกและไม่เหมือนใครในการฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาขั้นสูงและการพัฒนาความสามารถในการวิจัยอิสระในสาขาวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมของ Lakehead University จะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร และการให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีสามทางเลือก ดังนี้:

 

Environmental Science - Thompson Rivers University (TRU)

หลักสูตร Master of Science in Environmental Science ของ Thompson Rivers University มอบแนวทางบูรณาการแบบสหวิทยาการในการศึกษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนของปัจจัยทางชีววิทยา ธรณีวิทยา กายภาพ เคมี สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลหรือชุมชน สภาพแวดล้อมของเราถูกคุกคามจากปัญหาระดับโลก เช่น จำนวนประชากรมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกระจายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ และในทางกลับกันก็กำลังคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วย ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยการค้นพบและความรู้ที่เท่าเทียมกันในด้านวัฒนธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และจริยธรรม

Thompson Rivers University ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับระบบนิเวศในภูมิภาคที่หลากหลาย Kamloops เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 90,000 คน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนใต้ของ British Columbia ภูมิภาค Thompson/Okanagan และที่ราบสูง Cariboo ที่อยู่ใกล้เคียงมีระบบนิเวศทุ่งหญ้าพื้นเมืองที่หายาก พื้นที่ชุ่มน้ำน้ำจืด ทะเลสาบและแม่น้ำ และระบบนิเวศป่าไม้ที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจาก TRU เช่นเดียวกับระบบนิเวศของภูเขาและมหาสมุทรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทางรถยนต์ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยยังทำให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานใกล้เคียงหลายแห่ง เช่น BC Ministry of Forests and Range, Agriculture Canada Research Station, BC Ministry of Environment, Fisheries and Oceans Canada, BC Grassland Conservation Council และ Ducks Unlimited Canada

หลักสูตร MSc in Environmental Sciences ของ TRU เติมเต็มความต้องการในท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด ระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีนวัตกรรมและมีทักษะหลากหลายสาขาวิชาและมีความรู้ในวงกว้างในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยืดหยุ่น และมีความเกี่ยวข้อง

 

Environmental Science - University of Windsor 

Master of Science in Environmental Science หลักสูตรสองปีของ University of Windsor มอบโอกาสการวิจัยที่ช่วยพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการและภาคสนามขั้นสูงโดยใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพของสถาบัน เปิดสอนผ่าน GLIER (Great Lakes Institute for Environmental Research) และเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวในอเมริกาเหนือที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแรงกดดันในระบบน้ำขนาดใหญ่และแหล่งต้นน้ำ เช่น ทะเลสาบเกรตเลกส์

สิ่งที่หลักสูตรของ University of Windsor มุ่งเน้น คือการได้รับทุนสนับสนุนที่ดี งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นในด้านความเป็นเลิศในสาขาการวิจัยที่เราเลือก

ด้วยผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวิจัยในสาขาสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ด้วยเงินทุนจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยที่ GLIER ศึกษาผลกระทบของแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งต้นน้ำขนาดใหญ่ โดยใช้ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน 19 ห้องของสถาบัน ห้องประชุมจำนวนมาก และการปล่อยเรือส่วนตัวไปตามแม่น้ำดีทรอยต์สำหรับเรือวิจัย

เป้าหมายสูงสุดของ GLIER คือการฝึกอบรมผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต และยังมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางน้ำอีกด้วย

 

Study in the Canada

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Global ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

Universities featured in this article:

  • Thompson Rivers University
  • Fairleigh Dickinson University
  • Lakehead University
  • University of Windsor
  • Memorial University of Newfoundland
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา