เรียนต่อป.โท ที่แคนาดา

หลักสูตรปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อปริญญาโท ในแคนาดา

หลักสูตรปริญญาโท ในประเทศแคนาดา นักเรียนสามารถสมัครได้เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และป.โท ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี

ประเทศแคนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอน และการวิจัย รวมถึงได้รับการยอมรับจากองค์กรหลายแห่งในแคนาดา และสำหรับนักเรียนที่ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนและพบปะกับนักวิชาการ และเพื่อน ๆ นักเรียนที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 

ประเภทของปริญญาโท ของประเทศแคนาดา

Postgraduate Certificate

หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีระยะสั้น (Grad.Cert.) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วจะเรียนจบภายใน 1 ปี จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อขยายทักษะ และความรู้ที่ได้รับจากระดับปริญญาตรีนั่นเอง

Postgraduate Diploma

หลักสูตรอนุปริญญาโท (Grad.Dip.) จะใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปีและเป็นคุณวุฒิหลังจบปริญญาตรี โดยอยู่ระหว่างคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรจะช่วยพัฒนาเพื่อต่อยอดการทำงาน โดยจะต่อยอดจากความรู้ในสาขาวิชาที่มีอยู่

Post-Baccalaureate Diploma

หลักสูตร Post-Baccalaureate Diploma เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องการพัฒนาทักษะที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว อนุปริญญาถือเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมในการส่งเสริมการศึกษาก่อนหน้าของนักเรียน โดยหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับในประเทศแคนาดา

Master's Degree (thesis)

หลักสูตรปริญญาโท (มีวิทยานิพนธ์) ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี และต้องส่งวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินผล นักเรียนจะได้รับการประเมินความสามารถในการทำงานวิจัยที่มีระบบวิธี และอิงทฤษฎี 

Master's Degree (non-thesis)

หลักสูตรปริญญาโท (ที่ไม่มีวิทยานิพนธ์) ใช้เวลาเรียน 1-2 ปีและเป็นปริญญาโทที่มีการสอนซึ่งนักเรียนจะต้องทำรายงาน หรือโครงงานเพื่อการประเมิน

Research/PhD

การศึกษาระดับปริญญาด้านการวิจัย กำหนดให้นักเรียนต้องรับผิดชอบงานและส่งวิทยานิพนธ์สำหรับงานวิจัยของตนภายใต้การดูแลของแนวทางวิชาการ โดยนักเรียนจะได้วุฒิสูงสุดคือปริญญาเอก ซึ่งอาจใช้เวลาเรียน 4-7 ปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนต่อป.โท ที่แคนาดา

ประเทศแคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการเรียนต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 16,000-30,000 CAD โดยค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของปริญญาโทที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ รวมไปถึงขึ้นอยู่กับเมืองที่ต้องการพักอาศัย และมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียน

เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศแคนาดา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อป.โท ที่ประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา