ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยแคนาดา

ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเทศแคนาดา

สำหรับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศแคนาดานั้น ซึ่งถือว่าติดอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งในเรื่องชื่อเสียง และคุณภาพการศึกษา ที่รวบรวมไปด้วยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ บุคลากรไว้วางใจได้ มีหลักสูตรหลากหลายทั้งรูปแบบคอร์สเรียนเฉพาะ หรือระดับปริญญาที่เหมาะสมกับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในแคนาดา ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันทางเทคนิค เป็นต้น ซึ่งสถาบันเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน และสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับเงินทุนจากรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลระดับจังหวัดหรือเขตปกครองตนเอง ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ด้วยเงินทุนจากภาคเอกชน และมีการกำหนดค่าเล่าเรียนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยเอกชน

โครงสร้างการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของแคนาดา

ในแต่ละรัฐ หรือเมืองของแคนาดาจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยไม่มีการรับรองจากรัฐบาลกลาง ซึ่งหมายความว่าแต่ละรัฐ และเขตปกครองจะควบคุมมาตรฐานการศึกษาของตนเอง และต้องมีมาตรการรับมือ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้คงมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

ระดับการศึกษา ของประเทศแคนาดา

Qualification Providers
Course Duration
Certificates and Diplomas Colleges, Community Colleges, Technical Colleges 1-2 ปี
Associate Degree Community Colleges, University Colleges 2 ปี
Bachelor's Community Colleges, Universities 4 ปี
Postgraduate Diploma Community Colleges, Universities 1-2 ปี
Master's Universities 2 ปี
PhD or Doctorate Universities 4-7 ปี

สถาบันการศึกษาของแคนาดา

ในแคนาดา "วิทยาลัย" หมายถึง วิทยาลัยเฉพาะ หรือสถาบันหลักสูตร / วิชาเฉพาะทาง ที่นักเรียนสามารถรับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาได้

โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ ในขณะที่การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาขั้นสูง

มหาวิทยาลัยในแคนาดา

มหาวิทยาลัยในแคนาดาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยการวิจัย มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกด้าน 

ระบบเกรดเฉลี่ย

ระบบการให้เกรดของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในแคนาดานั้นแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ 

โดย 10 รัฐในแคนาดา ก็จะมีระบบการให้เกรดเป็นของตัวเอง เช่น Quebec และ British Columbia ไม่รวมเกรด "D" จึงทำให้เกรด "C" เป็นเกรดต่ำสุดสำหรับการผ่านเกณฑ์

หากนักเรียนกำลังสมัครเรียนที่แคนาดาในฐานะนักเรียนต่างชาติ การทำความเข้าใจถึงเรื่องระบบการให้เกรดก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งสิ่งเช่นกัน

- คำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณ สำหรับมหาวิทยาลัยในแคนาดา

จำนวน GPA อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าศึกษาอยู่ที่ใด และ GPA ของแคนาดาจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย แม้แต่ภายในรัฐเดียวกันก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเกรดเฉลี่ย 4.0 หมายถึงเกรด A และ 0.00 หมายถึง F

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร สำหรับการเรียนต่อในแคนาดา นักเรียนสามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยของตนเองได้โดยทำตามสูตรต่อไปนี้

GPA ของนักเรียน = คะแนนรวมที่ได้รับ คูณชั่วโมงหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร

เมืองในแคนาดา

แต่ละเมืองในแคนาดามีการดำเนินการ และกฎเกณฑ์การสมัครที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเรื่องของหลักสูตรที่ต่างกันทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ SI-Canada ของเราได้ตั้งแต่วันนี้!

รายชื่อรัฐในแคนาดา

ระบบหน่วยกิต

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแคนาดา จะดำเนินการโดยใช้ระบบหน่วยกิต ซึ่งนักเรียนจะได้รับหน่วยกิตเมื่อสำเร็จการศึกษา และไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยก็ตาม หน่วยกิตเหล่านี้สามารถนำไปใช้ต่อได้หากต้องการโอนหน่วยกิตไปยังหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

โดยทั่วไปปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายน และประกอบด้วย 2 ภาคเรียน แม้ว่าบางสถาบันจะมีระบบภาคการศึกษาแบบไตรมาสก็ตาม และหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4 ปี ในขณะที่หลักสูตรวิชาชีพ เช่น การแพทย์ กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตร์อาจจะใช้เวลาเรียนเพิ่มเติมอีกหลายปีขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสถาบัน

สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

หากนักเรียนสนใจ หรือต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในการไปเรียนต่อที่แคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Canada ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา