หลักสูตรเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Agriculture ในแคนาดา

เรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ประเทศแคนาดา

หลักสูตรเกษตรกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นิยมในแคนาดา โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับมือกับปัญหาทางการเกษตรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงยังเป็นทางเลือกในการทำงาน หรือการศึกษาต่ออีกด้วย
หลักสูตรปริญญาด้านการเกษตรถือว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกระบวนการของสินค้า

หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตร์ จะครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร การบริหารธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารชีวภาพ การปฏิสนธิทางจุลชีววิทยาในอาหาร การจัดการกระบวนการของสินค้าและโลจิสติกส์ คลังสินค้า ชีวเคมี ป่าไม้ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นม และการผลิตเนื้อสัตว์ โภชนาการของมนุษย์ และวิศวกรรมฟาร์ม เป็นต้น

สมัครเรียนต่อปรึกษา SI-Canada ฟรีตั้งแต่วันนี้

ประเภทหลักสูตรด้านเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม จะมอบวิชาที่ครอบคลุมแก่นักเรียนในแง่มุมต่าง ๆ ของการเกษตร รวมถึงการผลิตพืชผล การเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการเกษตร มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร และรับมือกับความท้าทายทางการเกษตรทั่วโลก

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะมีการเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง ที่ช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นในสาขาเฉพาะที่สนใจ รวมถึงวิทยาศาสตร์พืชผล สัตวศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร พืชสวน และวิทยาศาสตร์ดิน เป็นต้น

โครงการเกษตรกรรมหลายแห่งในแคนาดา จะเน้นการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม โดยให้โอกาสในการฝึกงานกับองค์กรเกษตรกรรม สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และชุมชนเกษตรกรรมผ่านการฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา การลงพื้นที่ภาคสนาม หรือโครงการวิจัยต่าง ๆ

ปริญญาโท เกษตรศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโทด้านการเกษตร จะเป็นการเรียนรู้หลักสูตรขั้นสูง รวมถึงการวิจัยสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเชิงลึกในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธุรกิจการเกษตร และระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทจะเน้นการวิจัยเป็นหลัก และเน้นทักษะขั้นสูงในสาขาวิชาเฉพาะทางที่ตนเลือก

ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก หรือ PhDด้านการเกษตร จะเป็นการเน้นการฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูง และการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาเชิงลึกในสาขาเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปริญญาเอกมักจะเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรม และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร นโยบาย หรือความยั่งยืน เป็นต้น แนวทางการวิจัยนี้จะส่งเสริมมุมมองในด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในอนาคต

ทุนการศึกษา

สำหรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อคอร์สเกษตรศาสตร์ ในแคนาดา มีดังนี้

อาชีพ เกี่ยวกับการเกษตร

อาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ที่เป็นที่นิยมในประเทศแคนาดา ได้แก่

ค่าตอบแทน

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนของนักการบัญชี และนักการเงินของแคนาดา จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ ด้านความเป็นอยู่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ สถานที่ทำงาน ประเภทของอุตสาหกรรม และตำแหน่งงาน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพด้านการเกษตร เงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ CAD 40,000 - CAD 60,000 ต่อปี หากได้รับประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญแล้ว รายได้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เรียนต่อด้านเกษตรศาสตร์ ในแคนาดา

หากใครสนใจไปเรียนต่อด้านเกษตร สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังในแคนาดา ด้านเกษตรศาสตร์ได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of British Columbia
  2. University of Guelph
  3. McGill University
  4. University of Alberta
  5. University of Saskatchewan
  6. University of Manitoba
  7. Université Laval
  8. University of Toronto
  9. Dalhousie University
  10. University of Calgary

สนใจเรียนต่อด้าน Agriculture ที่แคนาดา

หากสนใจไปเรียนต่อด้านเกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

FAQ คำถามที่พบบ่อยเรื่อง คอร์สเกษตรศาสตร์

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา 

การเลือกหลักสูตรด้านเกษตรกรรมที่ดีที่สุดในแคนาดา จะขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมายทางอาชีพ และสาขาย่อยของการเกษตรที่นักเรียนต้องการเรียน ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมซึ่งมีรากฐานที่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ของการเกษตร รวมถึงการผลิตพืชผล สัตวศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร วิทยาศาสตร์ดิน และแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

หลักสูตรที่ดีที่สุดด้านเกษตรศาสตร์

เกษตรกรรมถือว่ามีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจของแคนาดา การผลิตอาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศแคนาดามีชื่อเสียงในด้านทรัพยากรทางการเกษตรที่กว้างขวาง และมีแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยการเรียนต่อด้านเกษตรกรรมในแคนาดาจะช่วยให้ได้รับความรู้ และทักษะในสาขาที่จำเป็นต่อความมั่นคงทั้งเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนชุมชนในชนบท

เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแคนาดา ด้านเกษตรศาสตร์

มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดา ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเกษตรกรรมในระดับต่าง ๆ เช่น University of British Columbia, University of Guelph, University of Alberta, McGill University, Dalhousie University, Simon Fraser University, University of Saskatchewan และ University of Manitoba และอื่น ๆ อีกมากมาย

เรียนต่อ Diploma 2 ปีในแคนาดา

ประกาศนียบัตรด้านการเกษตรระยะเวลา 2 ปีในแคนาดาเป็นหลักสูตร ระดับหลังที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ที่ให้การฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยทั่วไปจะเปิดสอนที่วิทยาลัยบางแห่ง และมุ่งเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตอุตสาหกรรมการเกษตร

การทำงานหลังเรียนจบ Diploma 2 ปีในแคนาดา

แม้ว่าหลักสูตร Diploma หรืออนุปริญญาจะเน้นการปฏิบัติจริง แต่ก็ยังช่วยให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับตำแหน่งงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ช่างเทคนิคการเกษตร หัวหน้าฟาร์ม ผู้ช่วยด้านการผลิตพืชผล ผู้จัดการปศุสัตว์ ตัวแทนขายทางการเกษตร หรือผู้ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ค่าตอบแทน เงินเดือน หลังจากเรียนจบหลักสูตรเกษตรศาสตร์?

ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงสุดหลักสูตร Diploma ด้านเกษตรศาสตร์จะอยู่ที่ประมาณ CAD 40,000 - CAD 70,000 ต่อปี

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา