หลักสูตร Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในแคนาดา

เรียนต่อด้าน Engineering ในแคนาดา

วิศวกรรมถือเป็นงานอีกสาขาหนึ่งที่สามารถต่อยอดไปหลากหลาย เช่น การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต และการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการเลือกเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก และจำเป็นต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อเป้าหมายอาชีพในอนาคตนั่นเอง

ประเภทของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในแคนาดา

หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยในแคนาดา จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงยังมุ่งเน้นไปที่ความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการออกแบบ และการฝึกงาน

มหาวิทยาลัยแคนาดาหลาย ๆ แห่งยังมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนต่อมากมายในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ และอื่น ๆ  โดยมีหลักสูตรมากมายที่เปิดสอนแบบ co-op และพร้อมการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรง และเพิ่มศักยภาพในการทำงานเมื่อเรียนจบ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาโอกาสในการทำงานของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยในแคนาดาถือว่ามีชื่อเสียงในด้านการวิจัย ความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม และการเน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ นักเรียนสามารถเลือกมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมชีวการแพทย์ และอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยบางแห่งจะให้โอกาสนักเรียนฝึกงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และได้รับทักษะการปฏิบัติ โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะมีโครงการและความร่วมมือในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กับองค์กรชั้นนำเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ป.โท วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิจัยขั้นสูงในสาขาที่เลือกเรียน ซึ่งจะได้มีส่วนร่วมในสาขาวิชาของตน และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรม โดยมหาวิทยาลัยในแคนาดาหลายแห่งมีชื่อเสียงในด้านการวิจัย ได้เรียนกับอาจารย์ระดับโลก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย บางมหาวิทยาลัยยังให้โอกาสในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียน ป.เอก และการสนับสนุนนี้จะรวมถึงทุนการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยสอน และทุนสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะมีศูนย์การวิจัย และสถาบันที่ให้เงินทุนและทรัพยากรเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่ทำงานในโครงการวิจัยเฉพาะด้าน

ทุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ประเทศแคนาดาจะมีทุนการศึกษา และโอกาสในการระดมทุนมากมายสำหรับนักเรียนวิศวกรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้:

อาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์

การทำงาน และอาชีพด้านวิศวกรรมมีมากมายในประเทศแคนาดา เช่น

ค่าตอบแทน หลังเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์

จากข้อมูลของ Payscale เงินเดือนวิศวกรโดยเฉลี่ยในประเทศแคนาดา อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ การศึกษา สถานที่ตั้ง และอุตสาหกรรม สำหรับเงินเดือนโดยประมาณด้านวิศวกรรมทั่วไปบางสาขา มีดังนี้

เรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไหนดีในแคนาดา?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในแคนาดา ที่โดดเด่นในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. University of British Columbia
  3. University of Waterloo
  4. McGill University
  5. Université de Montréal

เรียนต่อหลักสูตร Engineering ในแคนาดา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี จาก SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

คำถามที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาใดของวิศวกรรมศาสตร์ ดีที่สุดในแคนาดา?

ประเทศแคนาดามีการเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมหลากหลาย โดยแต่ละสาขาจะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งสาขาวิชาที่โดดเด่นในแคนาดา ได้แก่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมการบินและอวกาศ

เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ ที่แคนาดา แพงไหม?

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประมาณ CAD $10,000 - CAD $40,000 ต่อปี อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยในแคนาดายังมีทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินของนักเรียน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในแคนาดา สำหรับเกรด 12 ขึ้นไป

ค่าเล่าเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในแคนาดาหลังจากเกรด 12 (สำหรับนักเรียนทั้งใน และต่างประเทศ) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะ และไม่ว่าจะศึกษาในสถาบันของรัฐหรือเอกชน ค่าเล่าเรียนโดยประมาณประจำปี สำหรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จะอยู่ที่ประมาณ CAD $20,000 - CAD $40,000 ต่อปี (หรือสูงกว่า) ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหลักสูตร

วิศวกรด้านใด ได้รับค่าตอบแทนสูงในแคนาดา?

ในแคนาดา สาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะโดยทั่วไป ที่มีความเกี่ยวข้องกับศักยภาพจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการ แนวโน้มของอุตสาหกรรม ระดับของความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ ประสบการณ์ สถานที่ และอุตสาหกรรม โดยสาขาวิศวกรรมบางสาขามีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้สูงกว่า ดังนี้

อาชีพที่ให้เงินเดือนสูงที่สุด ในแคนาดา?

ในแคนาดา อาชีพในบางอาชีพจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการ ระดับความเชี่ยวชาญ ข้อกำหนดด้านการศึกษา และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ อาชีพที่มักสร้างรายได้ที่สูงขึ้นในแคนาดา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายไอที เภสัชกร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา