คอร์ส Media and Communications

คอร์ส Media and Communications ในแคนาดา

เรียนต่อด้าน Media and Communications ในแคนาดา

การเรียนด้าน Media and Communications จะครอบคลุมสาขาวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ส่วนมากจะมุ่งเน้นทางด้านเชิงทฤษฎีมากกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตร Media Production โดยหลักสูตร Media and Communications จะแบ่งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติออกเป็น 50/50 รวมถึงคอร์สเรียนที่จะประกอบไปด้วย ภาษาศาสตร์ การตัดต่อ การผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุ การจัดการเสียง และการศึกษาวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานอีกด้วย

อาชีพด้าน Media and Communications

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้าน Media and Communications จะสามารถทำงานได้สายงานต่าง ๆ เช่น สายงานโทรทัศน์ ฟิล์ม ผู้เขียนคำโฆษณา การตลาด วารสาร SEO และการวิจัย โดยทั่วไปแล้วสาย Media and Communications จะสามารถทำงานได้หลากหลายในแวดวงด้านสื่อ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Media and Communications

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 รวมถึงมีคะแนนในแต่ละทักษะ ต้องไม่น้อยกว่า 5.5 / ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

ไปเรียนต่อ Media and Communications ที่ไหนดี ในแคนาดา?

น้อง ๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกในแคนาดาที่เปิดสอนคอร์ส Media and Communications โดย QS World University Rankings ตามสาขาวิชาประจำปี 2022 ได้ที่ข้างล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. University of British Columbia
  3. McGill University
  4. Concordia University
  5. Simon Fraser University

เรียนต่อด้าน Media and Communications ที่ประเทศแคนาดา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Media and Communications ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับพี่ ๆ SI-Canada ได้แล้ววันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา