คอร์ส Geography ในแคนาดา

หลักสูตรภูมิศาสตร์ ในแคนาดา

ข้อมูลเรียนต่อด้าน Geography

ในขณะที่โลกของเราได้ต่อสู้กับภัยภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่นั้น โลกของเราก็ยังต้องการผู้ชำนาญด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราต้องการผู้ที่เข้าใจเรื่องการเติบโตของประชากร ความยั่งยืน และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง

โดยหลักสูตรในช่วงเริ่มต้นจะประกอบด้วยเรื่องที่ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัว และการดำเนินชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมานักเรียนจะสามารถเลือกมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเฉพาะ เช่น ด้านภูมิศาสตร์การเมือง การพัฒนาการย้ายถิ่น และการทำแผนที่ เนื่องจาก Geography เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ จึงทำให้สามารถจะผสมผสานสิ่งที่สนใจเข้ากับวิชาหลักได้เป็นอย่างดี

งานภาคสนามก็ถือเป็นส่วนสำคัญของด้านภูมิศาสตร์ และนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงในประเทศแคนาดา และต่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูล การวางผังเมือง การเชื่อมโยงสังคม และภูมิทัศน์ของมนุษย์

อาชีพ หลักเรียนจบด้านภูมิศาสตร์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาภูมิศาสตร์ จากประเทศแคนาดาจำนวนมากมักได้ทำงานในด้านการวิจัย การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาชีพครู ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Geography

ปริญญาด้านภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่จะต้องมี A-level (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

* ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในแคนาดา

เรียนต่อด้านภูมิศาสตร์ ในแคนาดา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Geography ในแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา