หลักสูตร Sociology

หลักสูตร Sociology ในแคนาดา

เรียนต่อสังคมวิทยา ที่ประเทศแคนาดา

Sociology หรือสังคมวิทยาจะสอนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสังคม การพัฒนา องค์กร และสถาบันต่าง ๆ โดยสังคมวิทยามีการใช้หลักการวิจัยเควบคู่กับการคิดเชิงวิพากษ์ ในการพัฒนาชุดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสังคมของมนุษย์ โครงสร้าง และหน้าที่ของสังคม โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการคิดเชิงตรรกะ การประเมินเชิงวิพากษ์ การต่อรอง และการแก้ปัญหา การเข้าใจในเนื้อหา และการแสดงออก นอกจากนี้วิชาที่จะได้เรียนนั้นก็ยังมาจากผลงานของ Karl Marx, Max Weber และ Emile Durkheim ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนโยบายสังคม เป็นต้น

อาชีพด้าน Sociology

นักเรียนที่จบการศึกษาด้านสังคมวิทยาจะได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสื่อ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น การวิจัย การจัดการ การให้คำปรึกษาชุมชน การศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย วิชาการ ครู องค์กรพัฒนาเอกชน และงานที่ปรึกษาสาธารณะ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Sociology

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

ไปเรียนต่อ Sociology ที่ไหนดี ในแคนาดา?

สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแคนาดา ที่เปิดสอนคอร์ส Sociology โดย QS World University Rankings ประจำปี 2022 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. University of British Columbia
  3. McGill University
  4. Université de Montréal
  5. University of Alberta

เรียนต่อสังคมวิทยา ที่ประเทศแคนาดา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อหลักสูตร Sociology ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรีกับพี่ ๆ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา