คอร์ส Business Analytics

หลักสูตร Business Analytics ในแคนาดา

ต่อยอดอนาคตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ กับทักษะทางเทคนิคโดยเฉพาะ

ปัจจุบันการวิเคราะห์ธุรกิจได้กลายเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของของโลก ซึ่งการเรียนต่อในสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติ และเรียนรู้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกอันที่สำคัญ รวมถึงเรียนรู้การตัดสินใจด้านทางธุรกิจ โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการนักวิเคราะห์ธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญประเทศแคนาดาถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่กำลังมองหาหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือ Business Analytics

ประเทศแคนาดา ที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง โดยมีหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจให้เลือกเรียนต่อหลากหลาย โดยที่นี่เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ ทำให้เป็นจุดหมายปลายในฝันสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงไปด้วย นอกจากนี้นโยบายการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา ก็อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้สูงสุด 3 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา แน่นอนว่าจะสามารถมอบโอกาสและประสบการณ์จริงในนักเรียน พร้อมพัฒนาเพื่ออาชีพในอนาคต

ติดต่อ SI-Canada เกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อ

หลักสูตร Business Analytics 

สำหรับหลักสูตรปริญญาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็น ในการควบคุมข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลรอบด้าน การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และขับเคลื่อนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจจะรวมแนวคิดต่าง ๆ จากธุรกิจ สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประกอบอาชีพในอนาคต

โดยวิชาทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการบริหารจัดการ และกระบวนการปฏิบัติงาน จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย และการแสดงภาพข้อมูล ทั้งหมดนี้ถือว่าจำเป็นสำหรับการตีความและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกนั่นเอง

โปรแกรมเรียนต่อการวิเคราะห์ธุรกิจ

โปรแกรมของคอร์ส Business Analytics จะประกอบด้วย

Scholarships ทุนการศึกษา

ในประเทศแคนาดาจะมีทุนการศึกษามากมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่กำลังศึกษาด้าน Business Analytics โดยทุนการศึกษาเหล่านี้จะเป็นทุนเรียนต่อจากมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ สถาบันเอกชน และองค์กรอื่น ๆ

อาชีพด้าน Business Analytics

การศึกษาการวิเคราะห์ธุรกิจในแคนาดา จะเปิดโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายให้กับนักเรียน แน่นอนว่าสามารถทำงานต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากทักษะการวิเคราะห์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

รวมถึงยังสามารถได้รับโอกาสการจ้างงานในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงองค์กรชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์การดำเนินงาน นักวิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์ทางการเงิน และนักวิเคราะห์ที่ปรึกษา เป็นต้น

ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน

ตามรายงานของ Payscale เงินเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analytics ในแคนาดาอยู่ที่ประมาณ CAD 66,000 ต่อปี

เรียนต่อด้าน Business Analytics ที่ไหนดี ในแคนาดา

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในแคนาดา ที่โดดเด่นในหลักสูตร Business Analytics โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ได้ข้างล่างนี้

  1. McGill University
  2. University of Toronto
  3. University of British Columbia
  4. University of Montreal

เรียนต่อคอร์ส Business Analytics ในแคนาดา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้าน Business Analytics ในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี จาก SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาเรียนต่อ ฟรี

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา