คอร์ส BSc Nursing

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

เรียนรู้ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นเพื่อดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล และในชุมชน

ปัจจุบันความต้องการพยาบาลที่มีทักษะหลาย ๆ ด้านได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากนักเรียนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ จะต้องศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการพยาบาล (BSc Nursing) โดยปริญญาตรีสาขาการพยาบาลโดยทั่วไป จะมีการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการเรื่องการดูแลสุขภาพ 

การเรียนต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในประเทศแคนาดา ถือว่ามีข้อดีและโอกาสในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากหลักสูตรจะมีการสอนโดยสถาบันต่าง ๆ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแคนาดา นักเรียนจะมีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตและทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในแคนาดาหรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้
โดยมหาวิทยาลัยในแคนาดาถือว่ามีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการศึกษาระดับสูง ซึ่งหากนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาลในแคนาดา แน่นอนว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ จะมีทักษะการพยาบาลเฉพาะทาง หรือสามารถเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร หรือทำการวิจัยและการศึกษาในสาขาการพยาบาล นอกจากนี้พยาบาลที่มีทักษะเตรียมความพร้อมด้าาน BSN จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อ SI-Canada เพื่อรับคำปรึกษาฟรี

หลักสูตร BSc Nursing

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการพยาบาล จะเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์ทางคลินิก แบบลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์การดูแลสุขภาพได้จริงในสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาล คลินิก และศูนย์ชุมชน นักเรียนจะได้รับคำแนะนำจากพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์ตรง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นอกจากด้านเทคนิคของการพยาบาลแล้ว หลักสูตรนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมดูแลสุขภาพ รวมถึงยังได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายนโยบายการดูแลสุขภาพ และมีโอกาสเป็นผู้นำภายในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ เรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่กว้างขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ 

หลักสูตรจะการผสมผสานระหว่างความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกเชิงปฏิบัติ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สำคัญ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลจะมีความพร้อมเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด มีความเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิชาชีพการพยาบาล และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร BSc Nursing

หลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาล จะมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะทางทฤษฎี และปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล

ทุนการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์

มีทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักเรียนพยาบาล โดยจะช่วยสนับสนุนทางการเงิน หรือค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพอื่น ๆ ซึ่งทุนการศึกษาที่โดดเด่นด้านการพยาบาลในแคนาดา ได้แก่

อาชีพด้านการพยาบาล

การพยาบาลจะมอบโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในสถานพยาบาลต่าง ๆ ในแคนาดา และในประเทศอื่น ๆ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องผ่านการสอบที่จัดทำโดย National Council Licensure Examination for Registered Nurses ซึ่งจะเป็นการประเมินความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ

เมื่อผ่านการสอบ ก็สามารถทำงานในเมืองโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่าง ๆ และเริ่มฝึกหัดเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล คลินิก สถานดูแลระยะยาว สถานพยาบาลที่บ้าน และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงยังมีตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลคลินิก นักการศึกษาพยาบาล นักวิจัยพยาบาล ผู้บริหาร/ผู้จัดการพยาบาล พยาบาลสาธารณสุข พยาบาลอาชีวอนามัย และพยาบาลการบิน

เรียนต่อ BSc Nursing ที่ไหนดี ในแคนาดา

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในแคนาดา ที่โดดเด่นในหลักสูตร Nursing โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Alberta
  2. University of Toronto
  3. McMaster University
  4. University of British Columbia
  5. McGill University
  6. University of Calgary
  7. Queen's University at Kingston
  8. University of Ottawa
  9. Western University
  10. University of Manitoba

เรียนต่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในแคนาดา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้าน Nursing ที่ประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้ 

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา