หลักสูตรการพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาล ในแคนาดา

เรียนต่อ Nursing ที่ประเทศแคนาดา

การเรียนต่อด้านพยาบาลในแคนาดา จะทำให้นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ ทักษะ และค่านิยมทางวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง ส่วนมากการเรียนปริญญาตรีที่แคนาดาจะใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยการเรียนจะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในตลอดระยะเวลาการเรียน โดยจะมีวิชาบังคับในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่นักเรียนจะต้องเรียนในช่วงการฝึกงาน ซึ่งสถานที่ฝึกงานนี้นักเรียนจะได้ไปที่ชุมชน และศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากวิชาชีพพยาบาล รวมถึงทักษะการบรรยาย การทำแบบฝึกหัด การเรียนภาคปฏิบัติ และการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

อาชีพของด้านการพยาบาล

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้าน Nursing ในช่วงระหว่างเรียนต่อ จะสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่ เด็ก ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสุขภาพจิต ซึ่งหากนักเรียนมีคุณสมบัติของการเป็นพยาบาลที่ครบถ้วน ก็สามารถเลือกเปลี่ยนสายตามความสนใจได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดเพียงสายใดสายหนึ่ง

เกณฑ์รับสมัครเรียนต่อ Nursing ในแคนาดา

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 30 คะแนน

ไปเรียนต่อการพยาบาล ในแคนาดา ที่ไหนดี?

สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกในแคนาดา ที่เปิดสอนคอร์ส Nursing โดย QS World University Rankings ตามสาขาวิชาประจำปี 2022 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Alberta
  2. University of Toronto
  3. McMaster University
  4. University of British Columbia
  5. McGill University

เรียนต่อด้านการพยาบาล ที่ประเทศแคนาดา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Nursing ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี กับพี่ ๆ SI-Canada ได้แล้ววันนี้

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา