หลักสูตรการบัญชี และการเงิน

คอร์ส Accounting และ Finance ในแคนาดา

เรียนต่อด้านการบัญชี และการเงิน ในประเทศแคนาดา

หลักสูตรการบัญชี และการเงินในประเทศแคนาดา จะช่วยให้สร้างมุมมองและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อม และตีความข้อมูลทางการเงิน และเข้าใจถึงภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินนั่นเอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในแคนาดาในแต่ละแห่งจะเหมือนกัน รวมถึงยังครอบคลุมวิชาเรียนต่าง ๆ เช่น การบัญชี สถิติ เครดิต และการวิเคราะห์ทางการเงิน

ประเภทหลักสูตรด้าน การเงิน และการบัญชี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และทักษะการวิเคราะห์ โดยปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน ให้ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการประกอบอาชีพในอนาคตน เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบบัญชี วาณิชธนกิจ และอื่น ๆ ซึ่งวิชาเหล่านี้จะนำเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงการบัญชี และการเงินเฉพาะทาง
นอกจากนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงินในแคนาดาหลายหลักสูตร ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานด้านการศึกษา สำหรับการรับรองการบัญชีวิชาชีพ เช่น จาก Chartered Professional Accountant (CPA) นั่นเอง

มหาวิทยาลัยในแคนาดาบางแห่งจะมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งด้วย โดยเป็นการฝึกงานกับสำนักงานบัญชี สถาบันการเงิน และบริษัทต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะการปฏิบัติ การทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนยังสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป ฟังการบรรยายต่าง ๆ งาน carreer fairs และกิจกรรม networking กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จะได้เรียนรู้ทักษะขั้นสูงเฉพาะทางในการจัดการทางการเงิน หลักการบัญชี และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยวิชาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะที่จำเป็นกับบทบาทความเป็นผู้นำในด้านบัญชี การเงิน ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเฉพาะที่น่าสนใจภายในสาขานั้น ๆ ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การเงินองค์กร การจัดการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาเอก หรือ PhD ด้านการบัญชี และการเงิน 

ปริญญาเอกการบัญชีและการเงิน เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ถถึงการวิจัยขั้นสูง และการฝึกอบรมทางวิชาการ โดยหลักสูตรเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักเรียนในด้านทฤษฎีการบัญชีและการเงิน วิธีการวิจัย และทักษะการสอน
นักเรียนจะได้มีโอกาสได้ทำการวิจัยเชิงลึก ในสาขาวิชาเฉพาะด้านการบัญชี หรือการเงิน และได้นำเสนอความรู้ใหม่ ๆ แก่คอมมูนิตี้

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาในแคนาดาหลายทุน สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาบัญชี และการเงิน ได้แก่

อาชีพที่เกี่ยวกับการบัญชี และการเงิน

การเรียนหลักสูตรการบัญชีและการเงิน จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอาชีพที่หลากหลาย โดยอาชีพทั่วไปสำหรับบุคคลที่มีพื้นฐานด้านการบัญชีและการเงิน ได้แก่

ค่าตอบแทน อาชีพด้านการบัญชีและการเงิน

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนของนักการบัญชี และนักการเงินของแคนาดา จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ ด้านความเป็นอยู่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ สถานที่ทำงาน ประเภทของอุตสาหกรรม และตำแหน่งงาน เช่น ตำแหน่ง Junior นักบัญชี นักวิเคราะห์ทางการเงินที่จบการศึกษาใหม่ หรือพนักงานด้านภาษี คาดว่าจะได้รับเงินเดือนประจำปี ตั้งแต่ CAD 40,000 - CAD 60,000
หากเป็นตำแหน่ง Senior นักบัญชี นักวิเคราะห์ด้านการเงิน ผู้จัดการเรื่องภาษี หรือผู้จัดการด้านการเงิน ที่มีประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปีขึ้นไป คาดว่าจะได้รับเงินเดือนประจำปี ตั้งแต่ CAD 60,000 - CAD 100,000

เรียนต่อด้านการบัญชี และการเงิน ในแคนาดา

หากใครสนใจไปเรียนต่อด้านการเงิน และการบัญชี และต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Accounting and Finance ในแคนาดา สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. University of British Columbia
  3. McGill University
  4. University of Alberta
  5. Queen's University at Kingston

สนใจเรียนต่อด้าน Accounting and Finance ที่แคนาดา

หากสนใจไปเรียนต่อด้านการบัญชี และการเงิน ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

FAQ คำถามที่พบบ่อยเรื่อง การบัญชีและการเงิน

หลักสูตรการบัญชีที่ดีที่สุดในแคนาดา 

The University of Toronto เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขานี้กับคณะ The Rotman School of Management ซึ่งเป็นหลักสูตรการบัญชีทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงที่นี่ยังโด่งดังในด้านวิชาการ อาจารย์ที่มีความโดดเด่น และโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์ หรือคอนเน็คชั่นกับองค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรที่ดีที่สุดด้าน การเงินและการบัญชี

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน หรือ Master of Accounting and Finance (MAccFin) ของ University of Toronto เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ซึ่งผสมผสานการศึกษาขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการบัญชีและการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ และด้านความเป็นผู้นำในการทำงานในอนาคต

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรบัญชีและการเงิน ในแคนาดา

โดยปกติ หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท จะมีค่าเล่าเรียนอยู่ประมาณ CAD 20,000 - 50,000 ต่อปี

ระยะเวลาการเรียนต่อ หลักสูตรการบัญชี ในแคนาดา

ระยะเวลาของการศึกษาขึ้นอยู่กับคอร์ส และสาขาวิชา โดยปกติแล้วปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4 ปี และปริญญาโทจะจะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี

โอกาสหลังจากจบการศึกษา หลักสูตรการเงินที่แคนาดา

การจบหลักสูตรปริญญาทางการเงิน จะเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย ทั้งในด้านการธนาคาร การจัดการการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การเงินองค์กร และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบันยังมีมากขึ้น ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางการเงินมักจะได้งานที่ตรงตามความต้องการ และให้ผลตอบแทนที่ดี

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา