ป.โท MSc Nursing

ปริญญาโทสาขา Nursing ในแคนาดา

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องทฤษฎี และดึงศักยภาพสูงสุดสำหรับการเป็นพยาบาลผู้ใหญ่

หลักสูตรปริญญาโท ด้านการพยาบาลจะครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ผสมผสานความรู้ทางทฤษฎี การวิจัย และการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ นักเรียจะได้เรียนรู้ทักษะขั้นสูง และลงมือปฏิบัติจริงกับทางคลินิก และโอกาสทำโครงการวิจัยภายใต้การแนะนำของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

มหาวิทยาลัยในแคนาดา มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาคุณภาพสูง ช่วยให้นักเรียนได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลักสูตรป.โท การพยาบาล ส่วนใหญ่มีโอกาสในการฝึกอบรมทางคลินิกขั้นสูง ช่วยให้สามารถปรับปรุงทักษะการพยาบาล และได้รับประสบการณ์ตรงในสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยตรง

ประเทศแคนาดาถือว่ามีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพค่อนข้างสูง รวมถึงงานด้านพยาบาลด้วย ซึ่งหลังจากเรียนจบด้านการพยาบาล นักเรียนก็สามารถได้รับโอกาสการทำงานต่าง ๆ ในแคนาดา หรือต่างประเทศก็ได้เช่นกัน ประเทศแคนาดาถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย รวมไปถึงโรงพยาบาล สถาบันวิจัย หน่วยงานด้านสาธารณสุข และคลินิก เพื่อเริ่มต้นอาชีพหลังเรียนจบ

ฟรี ลงทะเบียนรับคำปรึกษาเรียนต่อที่แคนาดา

ปริญญาโทสาขาการพยาบาล

สำหรับปริญญาโทด้านการพยาบาลจะได้เรียนรู้ถึงการสำรวจเชิงลึกมากขึ้น เกี่ยวกับสาขาวิชาการพยาบาลต่าง ๆ วิธีการวิจัย และทักษะทางคลินิกขั้นสูง

โดยทั่วไปหลักสูตรจะมีความหลากหลาย ช่วยมุ่งเน้นไปที่สาขาที่สอดคล้องกับความสนใจในอาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลคลินิก ผู้บริหารการพยาบาล นักให้ข้อมูลพยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พยาบาลมีความรู้เฉพาะทาง และทักษะที่ปรับให้เหมาะกับสาขาที่เลือก และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย การศึกษา การวิจัย หรือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาเรียนของหลักสูตร Nursing

วิชาที่มักได้เรียนในหลักสูตร ป.โท การพยาบาล ได้แก่

ทุนการศึกษาหลักสูตร Nursing

นักเรียนจะมีโอกาสรับทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโท

อาชีพด้านการพยาบาล

หลังจากเรียนจบปริญญาโท ด้านการพยาบาล จะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพ โดยสามารถทำงานเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติขั้นสูง โดยมีหน้าที่เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลคลินิก นักวิสัญญีพยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ์

รวมไปถึงงานด้านการสอน และการให้คำปรึกษาแก่พยาบาลในด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนพยาบาล โดยอาจจะเน้นการพัฒนาหลักสูตร บรรยาย ประสบการณ์ทางคลินิก และดำเนินการวิจัยในด้านการศึกษาพยาบาล 

นอกจากนี้หากมีความรู้เฉพาะทางยังสามารถทำงานในตำแหน่งผู้นำ และผู้บริหารในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ดูแลแผนกพยาบาล จัดการทีมดูแลสุขภาพ พัฒนานโยบายและระเบียบปฏิบัติ หรือผู้อำนวยการการพยาบาล ผู้จัดการพยาบาล หรือผู้นำพยาบาลคลินิก โดยพยาบาลสาธารณสุขสามารถทำงานในสถานพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยภายในชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพ

เรียนต่อป.โท การพยาบาล ที่ไหนดีในแคนาดา?

หากใครสนใจไปเรียนต่อด้านพยาบาล สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังในแคนาดาด้านการพยาบาล ได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Alberta
  2. University of Toronto
  3. McMaster University
  4. University of British Columbia
  5. McGill University
  6. University of Calgary
  7. Queen's University at Kingston
  8. University of Ottawa
  9. Western University
  10. University of Manitoba

เรียนต่อ ป.โท การพยาบาล ที่ประเทศแคนาดา

หากสนใจไปเรียนต่อป.โท การพยาบาล ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา