ป.โท Data Science

หลักสูตร MSc Data Science ในแคนาดา

เรียนรู้ทักษะเทคนิค และการปฏิบัติขั้นสูงในการรวบรวม Data การจัดเรียง การดูแลจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล

แน่นอนว่าธุรกิจ และองค์กรทั้งหมดจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงนำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลในการทำงานในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

หลักสูตรป.โท Data Science ถือเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น ต่อสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน หลักสูตรจะมีการปรับให้เหมาะกับบุคคลที่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดึงข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างรอบคอบ ความสามารถในการแก้ปัญหา และรากฐานทางจริยธรรมที่จำเป็น เพื่อพิจารณาถึงความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย และการใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงเรียนรู้ด้านข้อพิจารณาด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ฟรี รับคำปรึกษาเรียนต่อแคนาดากับ SI-Canada

ป.โท Data Science Curriculum

โดยทั่วไปหลักสูตร ป.โท Data Science Curriculum จะครอบคลุมแนวทางที่หลากหลาย โดยดึงมาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง การแสดงภาพข้อมูล การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งจะได้เรียนรู้ที่จะทำงานกับเครื่องมือ ภาษาการเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โดยจะมีหลายหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมักจะมีส่วนร่วมในการฝึกงาน หรือการทำงานในโครงการต่าง ๆ โดยสามารถร่วมฝึกงานในองค์กร หรือนักวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานโดยตรงเพื่อสร้างผลงานก่อนทำงานจริงในอนาคต

วิชาในหลักสูตร MSc Data Science

วิชาที่นักเรียนจะได้เรียนต่อในแคนาดา จะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย และสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ แต่ข้อมูลต่อไปนี้เป็นวิชาที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียน

ทุนการศึกษาเรียนต่อ Data Science

ทุนการศึกษาการสนับสนุนทางการเงิน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สำหรับนักเรียนด้าน Data Science ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา ดังนี้

อาชีพด้าน Data Science

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุยัน รวมถึงการเงิน การดูแลสุขภาพ อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี รัฐบาล และอื่น ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Data Science สามารถทำงานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยข้อมูล

ตำแหน่งงานจะประกอบด้วย เช่น Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Business Intelligence Analyst, Data Engineer, Data Architect, Research Scientist, Data Consultant, Data Product Manager, and Data Privacy and Governance Specialist เป็นต้น

เรียนต่อป.โท Data Science ที่ไหนดี ในแคนาดา?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในแคนาดา ที่โดดเด่นในหลักสูตร Data Science โดย QS World University Rankings by Subject 2022 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. University of British Columbia

เรียนต่อหลักสูตร ป.โท Data Science ในแคนาดา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อ Data Science ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

ฟรี รับคำปรึกษาเรียนต่อแคนาดากับ SI-Canada

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา