หลักสูตรวิศกรรมการบิน และอวกาศ

คอร์ส Aerospace Engineering 

ข้อมูลเกี่ยวกับ คอร์สวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในแคนาดา

วิศวกรการบินและอวกาศ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็นวิศวกรรมการบิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับยานพาหนะในชั้นบรรยากาศ เช่น เครื่องบิน และวิศวกรรมอวกาศ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เครื่องบิน และส่วนประกอบที่ออกจากชั้นบรรยากาศ เช่น ดาวเทียม เป็นต้น

ติดต่อ SI-Canada เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

ประเภทหลักสูตรด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในประเทศแคนาดา เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติของวิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบินและอวกาศ ท่าอากาศยาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปหลักสูตรนี้ จะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงอากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบิน โครงสร้างการบินและอวกาศ การขับเคลื่อน ระบบการบิน วิศวกรรมระบบ และระบบอวกาศ เป็นต้น รวมถึงนักเรียนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมที่เป็นรากฐานของสาขาวิชานี้อีกด้วย แน่นอนว่าประสบการณ์ตรงเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้ห้องปฏิบัติการ โครงการออกแบบ และแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้

หลักสูตรปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นคอร์สเรียนขั้นสูงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เหมาะสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยนักเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะด้าน เช่น อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างเครื่องบิน ระบบขับเคลื่อน หรือระบบการบินและอวกาศ

ทุนการศึกษาด้าน Aerospace Engineering 

สำหรับทุนเรียนต่อ หลักสูตรวิศวะกรรมการบินและอวกาศ ในแคนาดา มีดังนี้

อาชีพวิศวกรรมการบิน และอวกาศ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะได้มีโอกาสทำงานที่หลากหลาย เช่น ออกแบบเครื่องบินและส่วนประกอบ การผลิตเครื่องบิน การบำรุงรักษาและการทดสอบ การจำลองการบิน วิศวกรรมสิทธิบัตร วิศวกรรมระบบ และวิศวกรรมโครงสร้าง

งานเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะมีการเปิดรับสมัครงานในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิตเครื่องบิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่จะเปิดรับสมัครงาน เช่น Rolls-Royce Engines, British Airways, Airbus, BAE Systems และกระทรวงกลาโหม ซึ่งองค์กรเหล่านี้มักจะพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศแคนาดาอยู่เสมอ

ค่าตอบแทน อาชีพด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ที่มาจาก: Payscale

เรียนต่อด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ไหนดี ในแคนาดา

หากใครสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ และต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Aerospace Engineering ในแคนาดา สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Toronto
  2. McGill University
  3. University of Waterloo
  4. University of British Columbia
  5. Université de Montréal

เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในแคนาดา

หากสนใจไปเรียนต่อด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace Engineering ในประเทศแคนาดา สามารถรับคำปรึกษาฟรี จากเราได้ตั้งแต่วันนี้

FAQ คำถามที่พบบ่อยเรื่อง วิศวกรรมการบินและอวกาศ

โอกาสในการเรียนต่อ ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในแคนาดา

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชานี้ ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีสาขามีวิชาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการ และการประยุกต์ใช้วิศวกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงการออกแบบเครื่องบิน อากาศพลศาสตร์ ระบบขับเคลื่อน วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ 

สถาบันเรียนต่อ ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ดีที่สุดในแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล รวมถึงสถาบันวิศวกรรมการบินชั้นนำของ The University of Toronto (UTIAS) ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในแคนาดา

ความต้องการของอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ในแคนาดา

วิศวกรรมการบินและอวกาศ ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศแคนาดา เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของแคนาดา  ซึ่งแคนาดายังเป็นที่ตั้งของบริษัทการบินและอวกาศหลายแห่ง รวมถึงผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และองค์กรวิจัย ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความต้องการนักวิศวกรการบินและอวกาศในหลายระดับ

มหาวิทยาลัยในแคนาดา ที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ ได้แก่

  1. University of Toronto - Institute for Aerospace Studies (UTIAS)
  2. Carleton University - Department of Mechanical and Aerospace Engineering
  3. University of British Columbia - Department of Mechanical Engineering (Aerospace Option)
  4. École Polytechnique de Montréal - Department of Mechanical Engineering
  5. Concordia University - Department of Mechanical, Industrial, and Aerospace Engineering. 

สถาบันที่นักวิศวกรการบินและอวกาศ สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดา จะมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงผลิตวิศวกรการบินและอวกาศที่ประสบความสำเร็จหลายคน โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนี้ ได้แก่ University of Toronto, the University of British Columbia, Carleton University, McGill University, the University of Waterloo, the University of Manitoba และ the University of Saskatchewan เป็นต้น

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

บทความเพื่อการเรียนต่อแคนาดา

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet Kaur International Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา