มหาวิทยาลัย MBA ที่ดีที่สุดในแคนาดา

Last updated: 26 April 2023 MBA

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นหนึ่งในสาขาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก แคนาดาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการเรียนในต่างประเทศที่น่าพึงพอใจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเปิดสอน และหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดของแคนาดามีชื่อเสียงในด้านการให้การศึกษาคุณภาพสูงและประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จำเป็นต่อความเป็นเลิศในโลกธุรกิจ

ปริญญา MBA ของแคนาดาได้รับการยอมรับทั่วโลกและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้จ้างงานทั่วโลก การสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะและความรู้ด้วยหลักสูตร MBA ที่ติดอันดับชั้นนำ นักศึกษาต่างชาติยังได้รับโอกาสในการสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถอยู่ในประเทศได้นานถึงสามปี การมีปริญญาควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำงานช่วยให้สามารถสมัครขอสถานะการถ้ายถิ่นฐานถาวรในประเทศได้ง่ายขึ้นมาก ดังนั้นหากน้อง ๆ ต้องการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ และต้องการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง การเรียน MBA อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักเรียนสนใจอยากทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ

หากนักเรียนสนใจหรือต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย MBA ชั้นนำของแคนาดา รับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

best mba canada

10 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในแคนาดา

1. University of Toronto (Rotman School of Management)

ในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา มหาวิทยาลัยโตรอนโตมีชื่อเสียงในด้านการให้การศึกษาคุณภาพสูง Rotman School of Management ที่นี่เปิดสอนหลักสูตร MBA หลากหลายหลักสูตร รวมถึง MBA เต็มเวลา และ Global Executive MBA สำหรับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมไปถึงคอร์ส Rotman-SDA Bocconi Global Executive MBA และ Executive MBA ที่เปิดสอนหลักสูตรเพียงหนึ่งปี

มีเปิดสอนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานวิชาชีพต่าง ๆ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้หลากหลาย โปรแกรมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดและช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและกล้าตัดสินใจ 

2. Western University (Ivey Business School)

Ivey Business School ของ Western University เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาผู้นำในด้านการคิดและแก้ไขปัญหาที่สำคัญในระดับโลก โรงเรียนมีตัวเลือกโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ MBA แบบเต็มเวลา MBA แบบเร่งรัด MBA Direct สำหรับ HBA และ MBA สำหรับผู้บริหาร สถาบันของเรามุ่งเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำงานปัจจุบัน การเรียนของเราเน้นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในทางปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับทักษะที่เกี่ยวข้อง

3. McGill University (Desautels Faculty of Management)

คณะการจัดการ Desautels ของมหาวิทยาลัย McGill เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางในสาขาธุรกิจ รวมถึง MBA และ Executive MBA ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรร่วมในด้านการจัดการและกฎหมาย หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดงาน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทางที่ยืดหยุ่นและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หลักสูตร MBA ที่ Desautels ไม่เพียงแต่สอนพื้นฐานของหลักสูตรธุรกิจทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังรวมวิชาต่าง ๆ เช่น AI, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีทางการเงิน และการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสก้าวไปข้างหน้าในโลกธุรกิจระดับโลกได้อย่างดีที่สุด

4. Queen's University (Smith School of Business)

Queen's University Smith School of Business เป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในประเทศแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรนี้จะให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา โรงเรียนเรามีตัวเลือกหลักสูตรมากมาย โดยที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรการจัดการทั่วไป หลักสูตรเฉพาะทางและวิชาชีพ หรือหลักสูตรที่เน้นการวิจัย หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่โรงเรียนเปิดสอน โดยมีแนวทางแบบองค์รวมต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด

5. University of British Columbia (Sauder School of Business)

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา UBC เสนอทางเลือกมากมายในการเรียนหลักสูตร MBA โดย Sauder School of Business หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักของ UBC Sauder เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 16 เดือนที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดีและมีความทะเยอทะยานที่ต้องการตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Maclean ในปี 2023 หลักสูตร MBA อยู่ในท็อปอันดับที่ 1 ในหลักสูตรธุรกิจในแคนาดา นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงาน รวมไปถึงจากกรณีศึกษา

6. York University (Schulich School of Business)

มหาวิทยาลัย York เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของแคนาดา ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 55,000 คน และ The Schulich School of Business ได้เตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้เฉพาะทางและทักษะความเป็นผู้นำเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน Schulich MBA ได้รับการจัดอันดับท็อป 1 โดย The Economist, Forbes และ CNN Expansion นักศึกษามีโอกาสเปลี่ยนหรือเลือกเรียนหลักสูตรระหว่างหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเต็มเวลาและนอกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร MBA แบบเร่งรัดได้อีกด้วย เป็นหลักสูตรแปดเดือน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมประสบการณ์การทำงานจริง ช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์

7. University of Alberta (Alberta School of Business)

สถาบันการศึกษาที่โดดเด่นที่สุดในเมืองอัลเบอร์ตา เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา มีทั้งหลักสูตร MBA ในรูปแบบต่าง ๆ โดย Alberta School of Business รวมถึงหลักสูตรเต็มเวลา, หลักสูตรนอกเวลา, หลักสูตร MBA แบบ Fast-track, Executive MBA และ MBA ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาหลักสูตรเหล่านี้ คือหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการความยืดหยุ่นในการศึกษาและสำหรับอาชีพที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ยังเปิดรับความคิดในแง่มุมที่ต่างออกไป รวมไปถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย

8. Concordia University (The John Molson School of Business)

มหาวิทยาลัยวิจัยรัฐบาลยอดนิยมที่ตั้งอยู่ในมอนทรีออล มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา โรงเรียนธุรกิจ John Molson ได้รับการยอมรับจากการจัดอันดับโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก Association of Advance Collegiate Schools of Business นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเต็มเวลาหรือหลักสูตรนอกเวลาได้ โรงเรียนมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งหลายคนประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ บริการการจัดการอาชีพของมหาวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเมื่อมองหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา

9. University of Montréal (HEC Montréal)

มหาวิทยาลัยการวิจัยรัฐบาลที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออล มหาวิทยาลัยมอนทรีออลมีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตร MBA ในรูปแบบเต็มเวลาและนอกเวลาโดย HEC Montreal หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาเป็นหลักสูตรหนึ่งปีที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกตามระบบการจัดอันดับที่สำคัญ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการผ่านหลักสูตรด้านกลยุทธ์และความเป็นผู้นำและด้านกลยุทธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีทางเลือกในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระหว่างหลักสูตร ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจของควิเบกและพัฒนาอาชีพในเมืองนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

10 - Dalhousie University (Rowe School of Business)

Dalhousie University เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1818 โรงเรียนธุรกิจ Rowe ของมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร MBA 3 หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพของตนเอง โปรแกรมทั้งหมดจัดทำโดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลชั้นสูง หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง ใช้ได้จริง และจากประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในงานหลังเรียนจบ หลักสูตร Corporate Residency MBA มีเงื่อนไขการทำงานโดยสามารถได้รับค่าจ้างกับนายจ้างชาวแคนาดา นักศึกษาจึงมีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางธุรกิจในชีวิตจริง การศึกษาที่ Rowe School of Business ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างคอนเนคชั่นกับชุมชนธุรกิจ

เรียนต่อ MBA ในแคนาดา

สนใจไปเรียนต่อแคนาดาในหลักสูตร MBA สามารถ ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา กับ SI-Canada ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of Alberta
  • University of British Columbia
  • University of Montreal
  • Concordia University
  • Western University
  • University of Toronto
  • McGill University
  • York University
  • Queen's University
  • Dalhousie University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา