ท็อป 5 มหาวิทยาลัยของแคนาดาด้านการบัญชีและการเงิน

Posted 27 February 2023 Accounting and Finance

การเรียนการบัญชีในแคนาดาหมายถึงการเรียนรู้วิธีสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด วิธีสร้างงบประมาณ คาดการณ์ผลการดำเนินงานทางการเงิน และตัดสินใจทางการเงินจากข้อมูล และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษี รวมถึงวิธีการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีสำหรับบุคคลและธุรกิจ

หลักสูตรการบัญชีและการเงินหลายแห่งในแคนาดาเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกงานหรือได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขานี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีอาจทำงานเป็นนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในหลากหลายอุตสาหกรรม

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก สำหรับการศึกษาหลักสูตรการบัญชีและการเงิน การเรียนในแคนาดาช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และในประเทศแคนาดาก็มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านบัญชีและการเงินที่ดีที่สุด หลายสถาบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับต่าง ๆ นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมได้ มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับการศึกษาคุณภาพสูง 

หากนักเรียนสนใจเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแคนาดาด้านการบัญชีและการเงิน (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตามสาขาวิชาปี 2022) สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีได้ตั้งแต่วันนี้

accounting and finance canada

ท็อป 5 มหาวิทยาลัยด้านการบัญชีและการเงินในแคนาดา

1. University of Toronto

ในบรรดามหาวิทยาลัยการบัญชีและการเงินที่ดีที่สุดในแคนาดา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศ เปิดสอนหลักสูตรมากมาย รวมถึงมีที่นี่มีวิจัยคุณภาพสูงในสาขาต่าง ๆ  และเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการบัญชีและการเงิน โดยสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ อาทิ สาขาพาณิชยศาสตร์สาขาการบัญชี และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการและการบัญชี

ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อในระดับ ป.โท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาการบัญชีและการเงิน สาขาการเงินคณิตศาสตร์ สาขาการจัดการและการบัญชีวิชาชีพ และสาขาการเงิน หนึ่งในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยโตรอนโตในปัจจุบันคือหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของอเมริกาเหนือที่รวมทั้งสองสาขาวิชาไว้ในโปรแกรมเดียว และมอบประสบการณ์การศึกษาคุณภาพสูงและภาคปฏิบัติผ่านความร่วมมือ op เรียนรู้ที่จะฝึกฝนนักเรียนให้เก่งในอาชีพการงาน

2. University of British Columbia

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยชั้นนำในแคนาดาและในระดับโลกในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของแคนาดาในด้านการเงินและการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรผ่านทาง Sauder School of Business ที่ให้ความรู้เฉพาะทางในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาษี การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน การตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจ และข้อมูลการบัญและอื่นๆ

โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลก โดยให้ความรู้ การขับเคลื่อนนวัตกรรม และความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ รวมถึงระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงปริญญาโทและปริญญาเอก, อนุปริญญา และปริญญาร่วม

โรงเรียนธุรกิจ UBC Sauder ยังจัดให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือแก่นักเรียนเพื่อให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและความรู้จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสทางด้านอาชีพมากมายในด้านบัญชีและการเงิน

3. McGill University

McGill University เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแคนาดา ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัย McGill เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีและการเงินที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาผ่านคณะการจัดการ Desautels และคณะการศึกษาต่อเนื่อง นอกเหนือจากหลักสูตรการรับรองและอนุปริญญา หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเงินองค์กร การบริหารความเสี่ยง วาณิชธนกิจ การวางแผนทางการเงิน การจัดการ และการจัดการทางการเงินอย่างยั่งยืน รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ

คณะการจัดการ Desautles เป็นหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจชั้นนำของโลก ซึ่งทำให้ McGill เป็นมหาวิทยาลัยการบัญชีและการเงินที่ดีที่สุดในแคนาดา หลักสูตรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีโปรแกรมการฝึกงานและโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนธุรกิจในประเทศอื่น ๆ มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรองค์กรแก่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในระดับต่าง ๆ

4. University of Alberta

มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการวิจัยสาธารณะที่โดดเด่นที่สุดในแคนาดาที่ให้การศึกษาชั้นแนวหน้าในสาขาต่าง ๆ เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาบัญชีและธุรกิจ นักศึกษาจะได้เข้าเรียนที่ Alberta School of Business ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีผ่านทางแผนกบัญชีและการวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน ทั้งสองแผนกมีโปรแกรมเฉพาะในระดับที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของนักศึกษา

หลักสูตรยอดนิยมที่เปิดสอนโดย Alberta School of Business ได้แก่ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ ปริญญาโทสาขาการบัญชี และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ในขณะที่ในระดับปริญญาโท นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะขั้นสูงเพิ่มเติมในด้านบัญชีและการเงินได้ หลายหลักสูตรเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบโครงงาน

5. Queen's University

Queen's University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ในแคนาดาที่ขึ้นชื่อเรื่องการมอบประสบการณ์นักศึกษาที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยได้รับการสอนผ่านคณะวิชาเฉพาะที่เรียกว่า Smith School of Business ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาพร้อมทางเลือกมากมายสำหรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์สี่ปีและประกาศนียบัตรสาขาธุรกิจได้ นักศึกษาที่จบระดับ BCom ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญาบัณฑิตสาขาการบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตร MBA นอกเหนือจากหลักสูตรการวิจัยและวิชาชีพอื่น ๆ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะที่น้อง ๆ สนใจได้ ทำให้การเรียนที่ Smith School of Business ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ที่เปิดสอนด้านบัญชีในแคนาดา

เรียนการบัญชีและการเงินในประเทศแคนาดา

หากน้อง ๆ สนใจไปเรียนต่อด้านบัญชีและการเงินในประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of Alberta
  • University of British Columbia
  • University of Toronto
  • McGill University
  • Queen's University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา