ท็อป 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ในแคนาดา

Posted 22 February 2023 Mathematics

คณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากสำหรับนักเรียน เนื่องจากสามารถให้โอกาสในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ วิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นหนึ่งในวิชาที่มีคุณค่ามากที่สุดซึ่งมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตและในสาขาอาชีพต่าง ๆ มากมาย วิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักเรียน การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การหาเปอร์เซ็นต์และอัตราการจำนอง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถปล่อยจรวด สถาปนิกสร้างบ้าน และนักวิจัยสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดที่มนุษยชาติเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

แคนาดามีมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก หลายสถาบันในแคนาดามีความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัย การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และยังช่วยให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นอีกด้วย

A Master in Mathematics degree holder in Canada can earn between CAD 42,000 to CAD 153,000, according to Payscale. If you truly understand the power of numbers and deeply like mathematics, going for higher education options in Canada can be one of those decisions that give you a solid foundation for a promising career. Keep reading ahead to know about the best Canadian universities offering maths programs as per the latest subject rankings by QS World University Rankings.

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ในแคนาดาสามารถมีรายได้ระหว่าง CAD 42,000 ถึง CAD 153,000 จากข้อมูลของ Payscale หากน้อง ๆ ชอบคณิตศาสตร์แบบจริง ๆ จัง ๆ การไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในแคนาดาอาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่จะทำให้นักเรียนมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับอาชีพการงานที่มีอนาคต สามารถเช็คมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ตามการจัดอันดับสาขาวิชาล่าสุดโดย QS World University Rankings ได้ด้านล่าง

Learn more about the best universities in Canada for Maths below (QS World University Rankings by Subject 2022), and if you wish to learn more or begin your application, book a free consultation with SI-Canada today.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแคนาดาที่เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022) สามารถลงทะเบียนรับปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

mathematics degree canada

ท็อป 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ในแคนาดา

1. University of Toronto

ภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตถือเป็นภาควิชาที่ดีที่สุดในแคนาดา เนื่องจากมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นและเปิดสอนทั้งหลักสูตรรองและสาขาวิชาเอกพร้อมสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรเฉพาะทางทั้งแปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

ในขณะที่หลักสูตรรองและวิชาเอกมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการรวมทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ากับงานในสาขาวิชาอื่น ๆ แต่สาขาวิชาเฉพาะทางจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในภาษาคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และปริญญาโทสาขาการเขียนโปรแกรมการเงินคณิตศาสตร์

2. University of British Columbia

ภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเป็นหนึ่งในภาควิชาที่ดีที่สุดในแคนาดาและเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 131 หลักสูตรในแต่ละปีซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 73 คน หลักสูตรคณิตศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงตัวเลือกปริญญาเอกด้วย ระดับปริญญาตรีเปิดสอนสามคณะในรูปแบบของปริญญาตรี หลักสูตรวท.บ. หลักสูตรเอกและเกียรตินิยม สาขาคณิตศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร และหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) และการศึกษา (ค.ศ.)

ในระดับบัณฑิตศึกษา UBC เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอกซึ่งสามารถเรียนในสาขาวิชาบริสุทธิ์และประยุกต์ได้ นอกเหนือจากหลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว นักศึกษายังมีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาสถิติและสถาบันคณิตศาสตร์ประยุกต์อีกด้วย

3. University of Waterloo

University of Waterloo เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา เป็นที่รู้จักในด้านโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์และคอนเนคชั่นระหว่างนายจ้างและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดสอนคณะคณิตศาสตร์เฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อันดับต้น ๆ

นักศึกษามีตัวเลือกหลักสูตรที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงโอกาสในการทำวิจัยด้วย มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตรใน 3 หมวดหมู่ เช่น คณิตศาสตร์เกียรตินิยม, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์และธุรกิจ โปรแกรมส่วนใหญ่เปิดสอนในรูปแบบโปรแกรมสหกิจศึกษา ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทักษะของตนเองผ่านประสบการณ์จริง ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และคณิตศาสตร์ประยุกต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

4. McGill University

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติของมหาวิทยาลัย McGill ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2389 และก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการวิจัย เช่น ทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตพีชคณิต การรวมกัน และฟิสิกส์คณิตศาสตร์

ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงชีววิทยา สรีรวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสถิติ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเฉพาะทางที่มีคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์เป็นจุดสนใจอีกด้วย ในระดับบัณฑิตศึกษา McGill มีการฝึกอบรมด้านการสอนและการวิจัยที่เป็นเลิศ โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูงที่เปิดสอนในทุกสาขาวิชา

5. University of Montreal

มหาวิทยาลัยมอนทรีออลเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเปิดสอนหลักสูตรส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปิดสอนอยู่ภายใต้คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ UdeM อีกทั้งที่นี่ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์

นอกเหนือจากการเปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้ว ภาควิชายังมีตัวเลือกโปรแกรมที่เปิดสอนร่วมกับวิชาอื่น ๆ เช่น สถิติและการเงินการคำนวณ และอื่น ๆ อีกมากมาย UdeM เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยและมีเทคโนโลยีล่าสุด เช่น ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง เช่น Mathematica, Maple, MATLAB, Sage, Maxima, Octave และ GNU นักศึกษาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสภาพแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และโทโพโลยี ทฤษฎีจำนวน และเรขาคณิตและทฤษฎีสเปกตรัม

เรียนต่อด้านคณิตศาสตร์ที่แคนาดา

หากน้อง ๆ สนใจไปเรียนต่อคณิตศาสตร์ที่ประเทศแคนาดา ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of British Columbia
  • University of Montreal
  • University of Toronto
  • University of Waterloo
  • McGill University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา