เหตุผลดี ๆ ที่ต้องเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Dalhousie

Posted 21 June 2023 Canadian University Guide

Dalhousie University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแคนาดาที่ตั้งอยู่ในเมืองแฮลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1818 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของแคนาดา และได้สถาปนาตัวเองเป็นผู้นำในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการเน้นย้ำถึงนวัตกรรมผ่านการริเริ่มการวิจัย การศึกษาแบบสหวิทยาการ และผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก ดังนั้น มหาวิทยาลัย Dalhousie เปิดโอกาสทางวิชาการมากมายสำหรับนักศึกษาจากที่มาจากทั่วโลก

Dalhousie มีคอนเนคชั่นกับองค์กร ธุรกิจ และโรงเรียนในท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาและอาจารย์ของ Dalhousie มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบริการชุมชน งานอาสาสมัคร และความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก นี่เป็นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักศึกษาจากทั่วประเทศและของโลก

สนใจไปเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี - โท และเอก ที่ Dalhousie University? สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

why study dalhousie university

5 เหตุผลดี ๆ ที่ควรเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Dalhousie 

1. หลักสูตรและปริญญาที่ได้รับการยอมรับสากล

Dalhousie University offers a wide array of undergraduate and graduate programs across various disciplines. With more than 4,000 Dalhousie courses available, students can choose from fields such as Health Sciences, Engineering, Business, Arts and Social Sciences, Law, Computer Science, Sustainability, and many others. The university is known for its commitment to academic rigour, critical thinking, and experiential learning, providing students with a well-rounded education system that prepares them for successful careers and lifelong learning.

มหาวิทยาลัย Dalhousie เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ด้วยหลักสูตรของ Dalhousie มีมากกว่า 4,000 หลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะและสังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ ความยั่งยืน และอื่น ๆ อีกมากมาย มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดทางวิชาการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาและการรักษาความเข้มงวดทางวิชาการ ในส่วนของอาจารย์เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Dalhousie มีวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์การวิจัยและสถาบันระดับสากลที่รับมือกับความท้าทายระดับโลกที่เร่งด่วน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวิจัยที่ก้าวล้ำในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงสมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พลังงานทดแทน ปัญญาประดิษฐ์ ความยุติธรรมทางสังคม และอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการวิจัยที่ก้าวล้ำ

การมีส่วนร่วมโดยตรงในการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและมอบประสบการณ์อันมีค่าและโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่น ด้วยความมุ่งมั่นในการค้นพบและนวัตกรรม Dalhousie มีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

3. สิ่งอำนวยความสะดวครบครัน

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Dalhousie ตั้งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ในเมือง Halifax ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์และช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครัน พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ศูนย์กีฬา และหอพักนักศึกษาที่ทันสมัย วิทยาเขตของ Dalhousie ช่วยให้นักศึกษาได้เลือกกิจกรรมนอกหลักสูตร ชมรม สังคมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคอมมิวนิตี้และการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ขึ้นอยู่ความสนใจ ไปพร้อม ๆ กับพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และรู้จักเพื่อนใหม่ได้ตลอดในทุก ๆ กิจกรรมที่เข้าร่วม 

ที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขต คือ การผสมผสานอาคารเก่าแก่เข้ากับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรสำหรับการหาความรู้ทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่นักศึกษา

4. ทุนการศึกษามากมาย

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Dalhousie จะเปิดรับสมัครทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนนี้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาในหลักสูตรบางทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีและกำลังเรียนอยู่ที่ Dalhousie กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษาเหล่านี้อาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น เกรดเฉลี่ย หลักสูตร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร

Dalhousie ยังมีทุนการศึกษามากมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรการวิจัยหรือวิชาชีพในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาเหล่านี้อาจเป็นทุนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาหรือเปิดรับนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ บางคณะหรือแผนกภายในมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเฉพาะสำหรับหลักสูตร นักเรียนสามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ อีกทั้งน้อง ๆ ยังสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ หรือติดต่อหน่วยงานเฉพาะ รวมไปถึงสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งน้อง ๆ สามารถขอรับคำแนะนำและการสนับสนุนที่จำเป็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และ เงินกู้ยืม 

5. โลเคชั่นสุดปัง 

Dalhousie University ตั้งอยู่ในแฮลิแฟกซ์ เมืองหลวงของโนวาสโกเชีย ซึ่ง Halifax เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในแคนาดา และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Dalhousie จะมีโอกาสในการทำงานร่วมกัน สร้างคอนเนคชั่น และมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้แบบสหวิทยาการร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันอื่น ๆ ประชากรในท้องถิ่นของเมืองขึ้นชื่อในเรื่องการต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรหรับนักศึกษาต่างชาติ

นอกจากนี้ Halifax ยังมีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนศิลปะที่เจริญรุ่งเรือง และกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย นักเรียนจะมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีโอกาสมากมายในการเข้าสังคม และเพลิดเพลินกับเวลานอกเวลาเรียน ในวิทยาเขตที่ตั้งของเมืองบนชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสำรวจทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลที่สวยงามของเมือง รวมถึงชายหาดที่งดงาม และสวนสาธารณะที่ร่มรื่นอีกด้วย 

แฮลิแฟกซ์ ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน การดูแลสุขภาพ และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดการจ้างขนาดใหญ่ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงาน และเพิ่มทักษะวิชาชีพ

Universities featured in this article:

  • Dalhousie University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา