ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดนิยมในแคนาดา

Last updated: 30 January 2023 Canadian University Guide Student Experience

ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดนิยมในแคนาดา รวมไปถึงคอมมูนิตี้ชุมชนนักศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนที่หลากหลาย ปัจจัยหลายประการที่ทำให้วิทยาเขตมีความเป็นสากล ได้แก่:

แคนาดามีมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก ซึ่งดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก และงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนนักศึกษาที่หลากหลายช่วยปรับปรุงประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ของสถาบัน เมื่อนักศึกษา (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนก็มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง

Times Higher Education ได้รวบรวมข้อมูล "แนวโน้มระดับนานาชาติ" ของการจัดอันดับทั่วโลกเพื่อระบุมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยในแคนาดาสี่แห่งได้รับการจัดอันดับ และใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น คะแนนของพนักงานนานาชาติ คะแนนนักศึกษาต่างชาติ ชื่อเสียงระดับนานาชาติ และผู้เขียนบทความระดับนานาชาติในสิ่งพิมพ์วารสาร มีการให้น้ำหนักที่เท่ากันกับปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ในขณะที่รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยนานาชาติส่วนใหญ่จากการสำรวจ

หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

most international universities in canada

มหาวิทยาลัยนานาชาติยอดนิยมในแคนาดา

1. University of British Columbia

ด้วยจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในแคนาดา มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC) จึงมีความโดดเด่นสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศ ประมาณ 30% ของนักศึกษาปริญญาโทและ 44% ของนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพและการวิจัยผ่านหน่วยวิชาการ 85 หน่วย UBC ยังมีทุนมูลค่าสูงถึง $3,200 ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เรียนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลก UBC ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วโลกสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และปริญญาเอกอันหลากหลาย

UBC มีบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐาน การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ และโปรแกรมการปรับตัวทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมากมาย ช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อต่างประเทศและได้รับมุมมองระดับโลกเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนศึกษา ความพยายามทั้งหมดในระดับต่าง ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่สุดในแคนาดา

2. McGill University

มหาวิทยาลัย McGill มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 12,000 คน คิดเป็นเกือบ 30% ของนักศึกษาทั้งหมด McGill เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาในกว่า 300 สาขาภายใต้หกคณะหลัก McGill ยังเป็นสถาบันที่มีความหลากหลายระดับนานาชาติมากที่สุดในแคนาดาสำหรับโครงการวิจัยทางการแพทย์-ปริญญาเอก โดยมีนักศึกษาจากกว่า 150 ประเทศ

ฝ่ายบริการนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยโดดเด่นด้านทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวในประเทศใหม่ได้ นอกจากนี้ เรายังมีการจัดโครงการ Internation Student Buddy ที่คอนเนคนักศึกษาต่างชาติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กลับมาเรียนต่อ มหาวิทยาลัย McGill มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 แห่งใน 39 ประเทศ ทำให้นักศึกษามีโอกาสพิเศษในการศึกษาต่อต่างประเทศในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของ McGill นักศึกษาของ McGill ยังสามารถฝึกงานในสถานที่ต่างประเทศและทำหลักสูตรของเรามีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในทุกแง่มุมของภาคเรียน

3. University of Toronto

มหาวิทยาลัยโตรอนโตเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะอันดับต้น ๆ ในแคนาดา โดยเกือบ 26% ของประชากรนักศึกษาทั้งหมดเป็นนานาชาติ นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับการจัดอันดับที่สูงที่สุดในด้านความสามารถในการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาทั่วโลก ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานการณ์ระดับโลก เรามีบริการที่หลากหลายที่มหาวิทยาลัยมอบให้นักศึกษาทำให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ บริการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เครือข่ายการเรียนรู้ด้านอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตัวเลือกการศึกษาในต่างประเทศ การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน และการฝึกงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายนั่นเอง 

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมายซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความได้เปรียบในการติดตามผลทางวิชาการและทางวิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัย Toronto มีความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติมากกว่า 140 แห่งในกว่า 40 ประเทศ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

4. McMaster University

McMaster University ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดาที่เปิดสอนผ่านคณะวิชาการหกคณะ ตั้งอยู่ในเมือง Hamilton ในออนแทรีโอ วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 300 เอเคอร์ เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติมีจำนวนเกือบ 20% ของจำนวนนักศึกษา McMaster จึงทุ่มเทในการใช้เวลาในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า

นักศึกษานานาชาติจะสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองซึ่งให้การสนับสนุนและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน, ที่พักอาศัย, การเงิน, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และกิจกรรมวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่จะย้ายไปยังประเทศใหม่ ศูนย์ให้คำปรึกษาของนักศึกษานานาชาติพร้อมจะให้บริการคำแนะนำแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวก่อนย้ายไปประเทศใหม่ได้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 70 แห่งที่ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้รับหน่วยกิตขณะศึกษาในส่วนอื่น ๆ ของโลกอีกด้วย

สนใจไปเรียนต่อแคนาดา

หากน้อง ๆ ท่านใดที่สนใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of British Columbia
  • McMaster University
  • University of Toronto
  • McGill University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา