มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเคมีที่ดีที่สุดในแคนาดา

Posted 8 March 2023 Chemistry

เนื่องจากวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นศาสตร์ประเภทหนึ่งที่จำเป็นต่อการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์มากมาย เคมีจึงเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของสสาร น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับพันธะเคมี แรงระหว่างโมเลกุล และคุณสมบัติของอะตอม ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญในการให้สสารมีคุณสมบัติเฉพาะตัว

โดยทั่วไป สาขาปริญญาเคมีจะเรียนครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเคมีที่ดีที่สุดในแคนาดาจะให้นักศึกษาจะได้รับรากฐานที่แข็งแกร่งในแนวคิดพื้นฐานของเคมี รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่น โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ควอนตัม นักศึกษายังมีโอกาสเลือกหลักสูตรวิชาเลือกอันหลากหลายสำหรับความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมีโดยเฉพาะ เช่น เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี หรือวัสดุศาสตร์

หลักสูตรวิชาเคมีในแคนาดายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เช่น ผ่านการฝึกงาน โปรแกรมสหกิจศึกษา หรืองานมหกรรมด้านอาชีพ

ด้วยการเรียนวิชาเคมีในแคนาดา นักเรียนจะได้ทักษะที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้เหตุผล ตรรกะ และการแก้ปัญหา ซึ่งแคนาดากลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงในหลากหลายสาขาวิชา เหตุผลบางประการที่นักศึกษาเลือกแคนาดาเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ในการเรียนต่อต่างประเทศ คือ ใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ และค่าใช้จ่ายในราคาสมเหตุสมผล รวมไปถึงการเรียนในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร มหาวิทยาลัยในแคนาดายังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ให้บริการระดับโลกในด้านการศึกษาสาขาวิชาและโครงการริเริ่มการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับวิชาเคมีในแคนาดา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2022) สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

study chemistry canada

ท็อป 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนวิชาเคมีในแคนาดา

1. McGill University

McGill เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยเปิดสอนหลักสูตรเคมีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 1821 ภาควิชาเคมีของ McGill มีสภาพแวดล้อมการสอนและการวิจัยที่ครอบคลุมทุกทักษะ การเรียนในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเกียรตินิยม เสรีนิยม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าเรียนในสาขานี้หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกอื่น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเคมีของ McGill จะได้รับโอกาสทางวิชาชีพมากมายในหลายระดับ ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในอเมริกาเหนือและยุโรปด้วย

2. University of Toronto

ภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยโตรอนโตก่อตั้งขึ้นในปี 1859 และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องมาจากความเป็นเลิศด้านการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยขั้นสูง และการพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับนักศึกษา รวมถึงห้องสมุด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ร้านขายเคมีภัณฑ์ ร้านเป่าแก้ว ห้องปฏิบัติการ NMR ร้านขายเครื่องจักร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอ็กซ์เรย์ และห้องปฏิบัติการสเปกโตรเมทรี ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ

3. University of British Columbia

ในฐานะหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติเลือกมาเรียนต่อมากที่สุด UBC จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยชั้นนำ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีภาควิชาเคมีโดยเฉพาะที่เปิดสอนหลักสูตรเคมีระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ นักศึกษายังมีทางเลือกในการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาแบบสหกิจศึกษาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกงานเป็นเวลา 16 เดือน สถาบันของเรามีงานวิจัยด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียหัวข้อเกี่ยวกับความท้าทายในยุคปัจจุบันในการศึกษาทางเคมีและมาพร้อมกับนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ

4. University of Montreal

ในบรรดามหาวิทยาลัยภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยมอนทรีออลได้มอบการศึกษาคุณภาพสูงแก่นักศึกษานับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2421 ภาควิชาเคมีที่มอนทรีออลเป็นหนึ่งในด้านวิชาการที่ดีที่สุดในแคนาดาและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เนื่องจากคุณภาพของการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และคณาจารย์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเกือบ 70 หลักสูตร ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มทำงานหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ การวิจัยที่ดำเนินการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็กลายเป็นส่วนสำคัญของการฝึกอบรมเช่นกัน นอกจากนี้ แผนกต่าง ๆ ยังดำเนินการวิจัยแบบสหวิทยาการกับแผนกชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์

5. McMaster University

มหาวิทยาลัย McMaster เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา และภาควิชาเคมีและชีววิทยาเคมีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนเคมีของของแข็งและระบบสิ่งมีชีวิต สถาบันของเรามีอุปกรณ์อันทันสมัยและอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ หลักสูตรระดับปริญญาตรีช่วยให้นักศึกษาได้รับพื้นฐานทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้น ในขณะที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะมอบโอกาสมากมายในการทำวิจัยอันล้ำหน้าในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีสมัยใหม่ ห้องปฏิบัติการของแผนกนำเสนอการปฏิบัติตาม Good Manufacturing Practices ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทางวิชาการอื่น ๆ ในอเมริกาเหนือ

6. University of Waterloo

ภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัย Waterloo มีส่วนร่วมในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่ล้ำสมัย แผนกนี้เชื่อว่าเคมีเป็น "วิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" เนื่องจากทำหน้าที่เป็นรากฐานในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ นาโนเทคโนโลยี และการพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ โดยเปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการสอนจากอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้นักศึกษาได้ทำงานในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐและสถาบันการศึกษา

7. Western University

Western University ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่สำคัญของแคนาดา ภาควิชาเคมีที่ Western University ก่อตั้งขึ้นในปี 1882 และเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรเกียรตินิยม ผู้เยาว์ สาขาวิชาเอก และสาขาวิชาเฉพาะทางในระดับปริญญาตรี ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทถึงวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาเอก และทุกหลักสูตรในระดับนี้เป็นการวิจัย มีชั้นเรียนขนาดเล็ก อาจารย์ที่ได้รับรางวัล และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

8. University of Ottawa

ภาควิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่ออตตาวาเป็นหนึ่งในสาขาที่ดีที่สุดสำหรับคณะนี้ในแคนาดา มีงานด้านวิจัยจำนวนมาก นอกเหนือจากอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งให้การศึกษาด้านเคมีผ่านแนวทางที่เป็นนวัตกรรม ด้วยหลักสูตรเคมีบริสุทธิ์, ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์ชีวเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา และสูงกว่าปริญญาตรี พร้อมการฝึกอบรมในสาขาเคมีอินทรีย์ อนินทรีย์ ชีวภาพ และยา

9. University of Calgary

ภาควิชาเคมีของ University of Calgary เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและทักษะการทดลอง แผนกนี้มีห้องปฏิบัติการอันทันสมัยและมีเครื่องมือเฉพาะทางในการฝึกอบรมนักศึกษาด้วยทักษะวิชาชีพและดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

10. Queen's University at Kingston

ภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัย Queen's เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมทางเลือกที่น่าสนใจมากมาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนโปรแกรมร่วมกับวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและได้รับการรับรองระบบสองทาง (ทั้งในฐานะวิศวกรและนักเคมี) ในกรณีที่ต้องการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยที่นักเรียนมีสิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานวิจัยด้วย ภาควิชายังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทแบบเร่งรัดและหลักสูตรปริญญาโทแบบคู่ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Stuttgart

สนใจเรียนต่อสาขาเคมีในแคนาดา

สนใจไปเรียนต่อสาขาเคมีในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of British Columbia
  • University of Montreal
  • McMaster University
  • Western University
  • University of Ottawa
  • University of Toronto
  • University of Waterloo
  • McGill University
  • University of Calgary
  • Queen's University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา