5 มหาวิทยาลัยชั้นนำแคนาดา ป.โท ด้านเศรษฐศาสตร์

Posted 10 May 2023 Economics

ประเทศแคนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูงในสาขาเศรษฐศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขานี้โดยเฉพาะ

การเรียนปริญญาโทด้าานเศรษฐศาสตร์ที่แคนาดา จะสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพมากมายสำหรับนักเรียน เนื่องจากประเทศแคนาดาได้มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนโยบายสาธารณะ การเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในประเทศแคนาดา จะมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอันหลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และเอกชน

นอกจากนี้แคนาดายังมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีในสภาพแวดล้อมผ่านการฝึกงานจริง

สำหรับข้อมูลหลักสูตรเรียนต่อแคนาดา ข้อกำหนดในการรับสมัคร และค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ นักเรียนสามารถลงทะเบียนคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งตั้งวันนี้

msc economics canada

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด หลักสูตรป.โท เศรษฐศาสตร์

1. University of Toronto

University of Toronto เปิดสอนหลักสูตรป.โท หลายหลักสูตรในสาขาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรสหวิทยาการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการความยั่งยืน ซึ่งผสมผสานธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทุกหลักสูตรมีระยะเวลา และวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยจะมีวิธีสอน ผ่านการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำจริง

2. University of British Columbia

University of British Columbia เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์หลายหลักสูตร และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการฝึกอบรมงานประยุกต์และทฤษฎี นอกจากนี้ภาควิชายังเปิดสอนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันหลากหลาย รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์อาหารและทรัพยากร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะเศรษศาสตร์ของ UBC เชี่ยวชาญในการให้การศึกษาคุณภาพสูงในด้านเศรษฐมิติประยุกต์ และทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์มหภาค การค้าระหว่างประเทศ และอื่น ๆ อีกมากมาย

3. McGill University

McGill University ก่อตั้งขึ้นในปี 1821 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์หลายหลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทสาขาการจัดการทางการเงิน และปริญญาโทบริหารธุรกิจ/ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (MBA/MA) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วม โดยคณะการจัดการ Desautels และภาควิชาเศรษฐศาสตร์

4. Université de Montréal

Université de Montréal เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์หลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโทสาขาการเงินคณิตศาสตร์และการคำนวณ และอนุปริญญาบัณฑิตเฉพาะทางสาขาการเงินคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจากเรียนจบนักเรียนจะได้รับโอกาสเข้าทำงาน เช่น ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์ตลาด เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์การเมือง

5. Western University

Western University เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในลอนดอน รัฐออนแทรีโอ และมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย โดยมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกับนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย Western เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์หลายหลักสูตร รวมถึงศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ โดยหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตร 2 ปี และอีกสองหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาเฉพาะได้ เช่น เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์การเงินในหลักสูตรปริญญาโท นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เรียนต่อป.โท เศรษฐศาสตร์ ที่แคนาดา

หากน้อง ๆ สนใจไปเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

Universities featured in this article:

  • University of British Columbia
  • University of Montreal
  • Western University
  • University of Toronto
  • McGill University
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา