ส่อง 10 อาชีพค่าตอบแทนสูง ในประเทศแคนาดา

Posted 29 August 2023 Computer Science Engineering Graduate Employability Medicine Working as a Student

ตลาดงานในแคนาดามีขนาดใหญ่และจ่ายค่าตอบแทนสูงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้แคนาดาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับมืออาชีพที่แสวงหาความสำเร็จทางการเงินและการเติบโตทางอาชีพ ด้วยเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แคนาดาจึงถือเป็นตลาดงานสำคัญสำหรับบุคคลที่มีทักษะ

เนื่องจากแคนาดาเป็นดินแดนของผู้อพยพที่ได้รับโอกาสมากมายในการแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากจึงชอบที่จะศึกษาในประเทศนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต แม้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาที่ได้รับในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกจะได้รับการพิจารณาให้ได้งานเช่นกัน แต่การมีวุฒิการศึกษาที่มีรากฐานมาจากแคนาดาทำให้ได้เปรียบในการย้านถิ่นฐาน และบริษัทหลายแห่งยังต้องการจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตของคนในประเทศ 

ด้วยการลงทุนในด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า นักเรียนที่ต้องการหางานหลังเรียนจบในตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงสุด สามารถอ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูงได้ด้านล่าง หรือถ้าหากน้อง ๆ ท่านใดต้องการเรียนต่อในแคนาดาเพื่อโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Canada ได้ตั้งแต่วันนี้

highest paying entry-level jobs with a bachelor's degree

10 อาชีพค่าตอบแทนสูงในประเทศแคนาดา

1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภาคสาธารณะสุขของแคนาดามีความก้าวหน้าอย่างมากและต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อสนองความต้องการของประชากรที่หลากหลาย ศัลยแพทย์ แพทย์ วิสัญญีแพทย์ และนักรังสีวิทยา อาชีพเหล่านี้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในประเทศ และความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต้องอาศัยความทุ่มเทและความมุ่งมั่น โดยเริ่มจากการสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนแพทย์ ตามด้วยการฝึกอบรมเฉพาะทางและถิ่นที่อยู่ ซึ่งหากนักเรียนเลือกทำงานต่อในแคนาดาหลังเรียนจบจะช่วยให้สามารถหางานได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. วิศวกรปิโตรเลียม

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อุตสาหกรรมพลังงานของแคนาดาต้องอาศัยวิศวกรปิโตรเลียมเป็นอย่างมากในการสกัดและกลั่นน้ำมันและก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่คุ้มค่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่งานที่มีรายได้สูงในอุตสาหกรรม เงินเดือนอาจสูงขึ้นไปอีกจบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่น่าสนใจในแคนาดา ซึ่งดึงดูดนักศึกษาจำนวนมากให้เลือกมาเรียนต่อที่นี่

3. ผู้จัดการฝ่ายไอที

ในโลกดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการฝ่ายไอทีมีบทบาทสำคัญในการทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานทางเทคโนโลยีที่ราบรื่นในทุกระดับ ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ผู้จัดการฝ่ายไอทีจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพและการเงินไปจนถึงการศึกษาและการค้าปลีก ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะต้องมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และทักษะที่หลากหลายที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเข้ากับทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ด้วยความต้องการผู้จัดการฝ่ายไอทีที่มีทักษะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญนั่นเอง

4. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการทางการเงินมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จทางการเงินขององค์กร เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสถานะทางการเงินและการดำเนินงาน นักบัญชียังต้องร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด วุฒิการศึกษาโดยทั่วไปสำหรับผู้จัดการทางการเงิน ได้แก่ ปริญญาตรีสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทางการเงินจำนวนมากยังเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น MBA หรือปริญญาโทสาขาการเงิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และโอกาสในการทำงาน

5. เภสัชกร

เภสัชกรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีทักษะสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับรองการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตำแหน่งนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย และร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย เภสัชกรทำงานในสถานประกอบวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงร้านขายยาปลีก โรงพยาบาล คลินิก และสถาบันวิจัย ในการเป็นเภสัชกร หากน้อง ๆ ท่านใดวางแผนทำงานในด้านนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharm.D.) ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาสี่ปีหลังจากเรียบจบปริญญาตรี นอกจากนี้ยังต้องสอบใบอนุญาตในสาขาของตนเองอีกด้วย

6. วิศวกรเหมืองแร่

วิศวกรเหมืองแร่เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและการแปรรูปแร่และแร่จากเปลือกโลก ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยดูแลการวางแผน การออกแบบ และการดำเนินงานของเหมืองเพื่อให้แน่ใจว่าการสกัดทรัพยากรปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักธรณีวิทยา นักโลหะวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปและตัดสินใจวัดจากข้อมูลที่มีในการสกัดแร่ธาตุ ในการเป็นวิศวกรเหมืองแร่ นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บางตำแหน่งอาจต้องมีการรับรองหรือใบอนุญาตเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบเฉพาะ

7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและดำเนินการตามแผนการตลาดและกลยุทธ์ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักคือการระบุตลาดเป้าหมาย เข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า นักการตลาดมีทักษะในการใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมถึงความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล โซเชียลมีเดีย การทำการตลาดผ่านอีเมล และการโฆษณาแบบดั้งเดิม เพื่อเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ โดยทั่วไปแล้ว จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลาด ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมักจะต้องการประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีบทบาทสำคัญในองค์กรโดยดูแลแผนกทรัพยากรบุคคลและรับรองว่าพนักงานของบริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพื้นฐานแล้วพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรและการเริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงการพัฒนาและการรักษาพนักงานไว้ ความรับผิดชอบหลักประการหนึ่งของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการสรรหาและจ้างพนักงานใหม่ และบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการจัดการความสัมพันธ์ของพนักงานและแก้ไขข้อขัดแย้งในที่ทำงาน ในการเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทรัพยากรบุคคลในสาขาทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9. วิศวกรการบินและอวกาศ

วิศวกรการบินและอวกาศเป็นอาชีพที่มีทักษะด้านการออกแบบ พัฒนา และทดสอบเครื่องบิน ยานอวกาศ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศ ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการบินและการสำรวจอวกาศโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นหลักประการหนึ่งสำหรับวิศวกรการบินและอวกาศคือระบบขับเคลื่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและปรับปรุงเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องบินและยานอวกาศ วิศวกรการบินและอวกาศยังทำงานร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และวัสดุ เพื่อบูรณาการระบบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถเป็นวิศวกรการบินและอวกาศได้ ในขณะที่นักศึกษาบางคนยังเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะทางอีกด้วย

10. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการอย่างมากในการสร้างและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นักพัฒนาเหล่านี้ใช้ความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Java, Python, C++ หรือ JavaScript เพื่อเขียนโค้ดและพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า และสมาชิกในทีมอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและออกแบบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ ในการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วเราต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากยังมาจากภูมิหลังทางการศึกษาที่หลากหลาย และได้ฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงในแคนาดา

งานใดที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในแคนาดา?

อาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดในแคนาดาส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ วิศวกรรม การเงิน และอุตสาหกรรมไอที

ท็อป 10% อาชีพของเงินเดือนในแคนาดาคืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีความต้องการสูง เช่น การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การเงิน และการจัดการ จะได้รับเงินเดือนที่ติดท็อป 10% สูงสุดในแคนาดาของเมืองใหญ่ ๆ เช่น โตรอนโต แวนคูเวอร์ และคาลการี ผู้มีรายได้ที่ติดท็อปสูงสุด 10% แรกสามารถทำเงินต่อปีได้ตั้งแต่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ถึง 200,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและประสบการณ์ของพวกเขา

อาชีพที่ดีที่สุดในโลกคืออะไร?

แนวความคิดเกี่ยวกับ "งานที่ดีที่สุดในโลก" เป็นเรื่องส่วนตัวและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจ และค่านิยมของแต่ละบุคคล สิ่งที่คนหนึ่งมองว่าเป็นงานที่ดีที่สุดอาจไม่เหมือนกันสำหรับอีกคน ท้ายที่สุดแล้ว งานที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลคืองานที่สอดคล้องกับจุดแข็ง ความสนใจ และค่านิยมของพวกเขา และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการทำงาน

อาชีพไหนที่จ่ายค่าแรงต่ำที่สุด?

งานที่จ่ายต่ำที่สุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยทั่วไป งานที่ต้องใช้การศึกษา การฝึกอบรม หรือทักษะเฉพาะทางขั้นต่ำมักจะมีเงินเดือนต่ำกว่า และอาจรวมถึงตำแหน่งระดับเริ่มต้นบางตำแหน่งในอุตสาหกรรมค้าปลีกหรือการบริการ คนงานในภาคเกษตรกรรม คนงานฟาสต์ฟู้ด และบทบาทด้านธุรการหรืองานเสมียน

Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Priyanka Jain Business and Management

Priyanka Jain

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา