มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ ที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2023

Posted 12 July 2023 Canada University Rankings Canadian University Guide

มหาวิทยาลัยในแคนาดามีชื่อเสียงและมีคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับความก้าวหน้าในทุกสาขา ภาคการศึกษาทั่วโลกยังได้เห็นมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย สถาบันเหล่านี้อาจจะมีอายุน้อยกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ แต่ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองแล้ว เพื่อเน้นย้ำถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ Times Higher Education จึงจัดการจัดอันดับ Young University Rankings ในแต่ละปี โดยให้การยอมรับและเฉลิมฉลองความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 50 ปีหรือน้อยกว่า การจัดอันดับ Young World Rankings เป็นเวทีสำหรับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ในการแสดงศักยภาพ การเติบโต และการมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ประจำปี 2023 ได้รวมมหาวิทยาลัยกว่า 605 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 539 แห่งในปีที่แล้ว การจัดอันดับเหล่านี้อิงตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 13 เงื่อนไข ซึ่งคล้ายกับตัวชี้วัดที่ได้รับการพิจารณาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สำคัญของ THE World University Rankings แต่จะให้ความสำคัญกับชื่อเสียงน้อยกว่า

มีมหาวิทยาลัยสี่แห่งสัญชาติแคนาดาที่ติดท็อปการจัดอันดับ นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ด้านล่างนี้ หากต้องการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Canada ฟรีได้ตั้งแต่วันนี้

best young universities in canada

มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดของแคนาดาปี 2023

- Concordia University

Concordia University เป็นมหาวิทยาลัยที่โด่ดเด่นด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 และได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิทยาเขตสองแห่งที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมอนทรีออล มหาวิทยาลัย Concordia เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ และยังเปิดสอนระดับปริญญาตรีมากกว่า 200 หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 100 หลักสูตรผ่านทางคณะและโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั่วโลก และมีศูนย์และสถาบันการวิจัยจำนวนมากที่มุ่งเน้นในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงการบินและอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ จีโนมิกส์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และนวัตกรรมทางสังคม

หลักสูตรหลายหลักสูตรของ Concordia ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน นักศึกษายังมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในงานการบริการชุมชน การฝึกงาน และโครงการวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอีกด้วย

- Ontario Tech University

Ontario Tech University ตั้งอยู่ในเมือง Oshawa รัฐออนแทรีโอ เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เน้นด้านเทคโนโลยี การวิจัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากโครงการที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในสาขาที่ตนเลือก หลายหลักสูตรเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โอกาสในการวิจัย และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

- University of Regina

มหาวิทยาลัย Regina เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1974 และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ขนาดใหญ่ โดยมีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย เช่น ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา และสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาคุณภาพสูงผ่านวิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรม, หลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย และประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีศูนย์และสถาบันการวิจัยหลายแห่ง โดยมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ เช่น ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความยุติธรรมทางสังคม และการศึกษาเกี่ยวกับชนพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยมีสโมสรนักศึกษา องค์กรและกิจกรรมสันทนาการมากมาย นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การพัฒนาอาชีพ การให้คำปรึกษาและบริการด้านสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติที่ทันสมัย ห้องสมุด ศูนย์กีฬาและฟิตเนส รวมไปถึงหอพักนักศึกษา

- University of Northern British Columbia 

The University of Northern British Columbia เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในเมือง Prince George รัฐบริติชโคลัมเบีย และ UNBC ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 และมีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลงานการวิจัย และการมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานในบทบาทต่าง ๆ อาทิ นักคิดเชิงวิพากษ์ 

UNBC เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมีชั้นเรียนขนาดเล็ก  ความเอาใจใส่เฉพาะบุคคล และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ อาจารย์ของ UNBC เป็นนักวิาการและนักวิจัยที่ทุ่มเทพร้อมโอกาสทางมอบการศึกษาและการให้คำปรึกษาก่นักศึกษาทุกคน UNBC มีชุมชนนักศึกษานานาชาติที่ให้การสนับสนุน พร้อมด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร ชมรม และองค์กรต่าง ๆ มากมาย วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวมถึงห้องปฏิบัติ ศูนย์การวิจัย ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ

Universities featured in this article:

  • Concordia University
  • Ontario Technical University
  • University of Regina
  • University of Northern British Columbia
Back to Study Guide

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา