Saskatchewan Polytechnic

สถานที่ตั้ง Saskatoon
ก่อตั้ง 1959
สาขาวิชาที่สนใจ การเรียนการสอนแบบประยุกต์

ภาพรวม

Saskatchewan Polytechnic ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1941 และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการให้การศึกษาในฐานะสถาบันด้านเทคนิค

วิทยาลัยมีวิทยาเขตหลักสี่แห่งใน Moose Law, Prince Alberta, Regina และ Saskatoon วิทยาเขตทั้งสี่แห่งมีหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรทางไกล และวิทยาเขตในสาขาหลัก ๆ เช่น การบัญชี สถาปัตยกรรม ธุรกิจ ช่างไม้ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การพยาบาล ไปจนถึงการออกแบบเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถเรียนอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร สูงกว่าปริญญาตรี การฝึกงาน การศึกษานอกเวลา และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิทยาเขต Saskatoon เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 80 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรการทำอาหารไปจนถึงศิลปะ วิทยาเขต Regina มีหลักสูตรมากกว่า 30 หลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ส่วนที่วิทยาเขต Moose Law นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรในสาขาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ

Saskatchewan Polytechnic มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตโดยรวม 94% เนื่องมาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้แบบบูรณาการในการทำงาน โอกาสในการวิจัยประยุกต์ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

Services for International Students

ที่ Saskatchewan Polytechnic นักศึกษานานาชาติจะได้รับความช่วยเหลือทุกระดับโดยการให้บริการคำปรึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสนับสนุนด้านวิชาการ โอกาสในการทำงาน รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สุขภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ที่ Saskatchewan Polytechnic นักศึกษานานาชาติจะได้รับความช่วยเหลือทุกระดับโดยการให้บริการคำปรึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสนับสนุนด้านวิชาการ โอกาสในการทำงาน รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สุขภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการรับประกันที่พักในวิทยาลัย หากสมัครเข้าพักภายในเวลาที่กำหนด

เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

Saskatchewan Polytechnic มีวิทยาเขต 4 แห่งในสี่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ได้แก่ Moose Jaw, Prince Albert, Regina และ Saskatoon

เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ผู้เชี่ยวชาญของ SI-Canada ช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในแคนาดา โดยดูจากผลการเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต และช่วยคุณในการสมัครเข้าเรียน โดยบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถ ช่วยให้คุณเราจะช่วยสมัครเข้าเรียนสู่มหาวิทยาลัยในแคนาดาในฝันของคุณ

"SI-Canada ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในแคนาดา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Amanpreet KaurInternational Business Management (May 2024 intake)

มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา